BUDŻET GMINY 2013

Projekt Budżeu na 2014 rok

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVI/413/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Złotów zawiadamiam mieszkańców gminy, radnych, sołtysów, organizacje sportowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy i inne jednostki organizacyjne, że przystąpiono do opracowywania projektu budżetu gminy na 2014 rok.
Wnioski jakie powinny być uwzględnione przy tworzeniu projektu budżetu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2013 roku.

                                                                   Wójt Gminy Złotów
                                                                    /-/ inż. Piotr Lach

UCHWAŁY I ZARZĄDZENIA W SPRAWIE BUDŻETU

UCHWAŁA Nr XXXVIII/387/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.


UCHWAŁA Nr XXXVII/383/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.


ZARZĄDZENIE Nr 210/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok


UCHWAŁA Nr XXXVI/366 /13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.  


ZARZĄDZENIE Nr 207/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 202/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.


UCHWAŁA Nr XXXV/362/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIV/357/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 191/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.


UCHWAŁA Nr XXXIII/333/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.


177 ZARZĄDZENIE Nr 177/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.


ZARZĄDZENIE Nr 173/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.


UCHWAŁA Nr XXXII/324/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr XXXI/316/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 166/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

opublikowano dn. 29.03.2013


UCHWAŁA Nr XXIX/302/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok


ZARZĄDZENIE Nr 160/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.


UCHWAŁA Nr XXVIII/290/13 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok


UCHWAŁA Nr XXVII/288/12 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: budżetu na 2013 rok.

PROJEKT BUDŻETU

ZARZĄDZENIE NR 142/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Złotów na 2013 rok

Zał 3a do 142     Zał 3b do 142Dokumenty do pobrania: