Opinie RIO

Poniżej znajdują się Uchwały Składu Orzekajacego Regionalnej izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczące finansów Gminy Złotów

Dokumenty do pobrania: