SKŁAD RADY GMINY

Postanowienie Nr 326/2018 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Złotów w celu złożenia ślubowania przez radnych i wójta wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

 

Radni wybrani w wyborach do Rady Gminy Złotów w dniu 21 październia 2018 r.

Numer okręgu wyborczego

Miejscowości okręgu wyborczego

Imię i nazwisko

1

Krzywa Wieś, Grodno, Józefowo, Bielawa

Jan Hammacher

jan.hammacher@gminazlotow.pl 

2

Radawnica, Grudna

Tadeusz Brzeziński

tadeusz.brzezinski@gminazlotow.pl 

3

Kamień, Franciszkowo, Nowy Dwór,

Stare Dzierzążno

Jacek Januszewski

jacek.januszewski@gminazlotow.pl 

4

Górzna, Pieczyn

Tomasz Kędzia

tomasz.kedzia@gminazlotow.pl 

5

Nowiny, Dzierzążenko, Łopienko, Wielatowo

Bartłomiej Batko

bartlomiej.batko@gminazlotow.pl 

6

Międzybłocie, Płosków  

Adam Tomaszewski

adam.tomaszewski@gminazlotow.pl 

7

Stawnica

Adriana Opłatek

adriana.oplatek@gminazlotow.pl 

8

Zalesie, Pieczynek, Zawilce

Alicja Bulawa  

alicja.bulawa@gminazlotow.pl 

9

Blękwit, Klukowo, Wąsosz, Rosochy

Adam Sulima

adam.sulima@gminazlotow.pl 

10

Święta od 1 ? 130, 135 do końca

Andrzej Białczyk

andrzej.bialczyk@gminazlotow.pl 

11

Nowa Święta, Święta od 132 ? 134

Ewa Mreła

ewa.mrela@gminazlotow.pl 

12

Kleszczyna

Jan Bulawa

jan.bulawa@gminazlotow.pl 

13

Rudna, Skic, Sławianówko

Sławomir Czyżyk

slawomir.czyzyk@gminazlotow.pl 

14

Buntowo, Bługowo

Teresa Pawłowska

teresa.pawlowska@gminazlotow.pl 

15

Kaczochy, Sławianowo

Alicja Szewczuk

alicja.szewczuk@gminazlotow.pl 

 

 

Czyżyk Sławomir

Przewodniczący Rady Gminy

Brzeziński Tadeusz

I W-ce Przewodniczący Rady Gminy

Tomaszewski Adam

II W-ce Przewodniczący Rady Gminy

 


KOMISJE RADY GMINY ZŁOTÓW

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Złotów

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Ewa Mreła

Przewodnicząca

2.

Adriana Opłatek

Zastępca Przewodniczącej

3.

Adam Sulima

Członek

4.

Andrzej Białczyk

Członek

5.

Tomasz Kędzia

Członek

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury Rady Gminy Złotów 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Jan Bulawa

Przewodniczący

2.

Alicja Szewczuk

Zastępca Przewodniczącego

3.

Adam Tomaszewski

Członek

4.

Alicja Bulawa

Członek

5.

Teresa Pawłowska

Członek

   

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zdrowia Rady Gminy Złotów

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Jan Hammacher

Przewodniczący

2.

Jacek Januszewski

Zastępca Przewodniczącego

3.

Tadeusz Brzeziński

Członek

4.

Jan Bulawa

Członek

5.

Bartłomiej Batko

Członek

 

 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złotów

Lp.

 Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Bartłomiej Batko

Przewodniczący

2.

Jacek Januszewski

Zastępca Przewodniczącego

3.

Alicja Bulawa

Członek

 

 

Imieniny Pawła i Miłosza