O GMINIE

 

 

 

 

 

źródło: stat.gov.pl (Bank Danych Lokalnych)