Aktualności

 

 

 

 

Transport na szczepienia przeciw COVID-19

 

Gmina Złotów pomoże w transporcie seniorów i osób niepełnosprawnych na szczepienia przeciw COVID-19

 

W Urzędzie Gminy Złotów specjalnie dla seniorów i osób niepełnosprawnych, mających problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień uruchomiliśmy dedykowany telefon kontaktowy, pod którym można zapisać się na transport na szczepienie przeciw COVID-19.

 

Kto może się zgłosić?

 

- osoba, która ma już wyznaczony termin szczepienia,

 

- osoba, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R, N lub odpowiednio pierwszą grupę z w/w schorzeniami,

 

- osoba, która ma trudność z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze mające problem z samodzielnym dotarciem)

 

Gdzie się zgłosić, by umówić transport?

 

Dzwoniąc pod numer 531-117-940 lub 67-263-53-05 wew. 123 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00.

 

Przypominamy że, od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia. Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia.

 

Zarejestrować się na szczepienie można w następujący sposób:

 

- za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod numerem 989;

 

- poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl);

 

- osobiście w placówce POZ.

 

Najważniejsze informacje dotyczące programu szczepień dostępne są na stronie gov.pl/szczepimysie

 


Piła, 8.01.2021 r.

 

 

INFORMACJA PRASOWA

Schronisko przygotowuje się na silne mrozy

Potrzebne są koce i ubranka dla zwierząt

Mające nadejść mrozy to spore wyzwanie dla pracowników i wolontariuszy pilskiego schroniska. Schronisko po raz kolejny zwraca się o pomoc do mieszkańców regionu.

Od wielu tygodni schronisko przygotowuje się do tego, aby przed zimnem zabezpieczyć wszystkie czworonogi. Ocieplono budy, przy boksach zainstalowano ścianki ochronne, wyłożono budy słomą, a dla części zwierząt zostały już zakupione przez Fundację Miluszków ubranka. Tych jednak trochę brakuje. Pilskie schronisko zwraca się więc o wsparcie.

- Robimy co w naszej mocy by jak najlepiej zabezpieczyć nasze zwierzaki.
W Miluszkowie jest mnóstwo psiaków starszych, krótkowłosych, również tych, które trafiły do nas z ciepłego domu i one są najbardziej narażone na dokuczliwy mróz. Bardzo się o nie martwimy
- mówi Alicja Dorsch z pilskiego Schroniska.  - W budach słoma została wyłożona po dach, dachy bud przykryte grubymi kocami, które dają dodatkową ochronę, część psiaków poubierana.

Ubranek jest jednak za mało, przyjmiemy więc każde średnie lub duże, wodoodporne ubranko, może być używane, oby tylko grzało.

- Może ktoś ma i nie potrzebuje? Bardzo prosimy, pomóżcie przetrwać miluszkowym psiakom mrozy – dodaje A. Dorsch.

Czy pies marznie czy też nie zależy od wielu czynników. Na to jak pies reaguje na chłód wpływ ma nie tylko jego rasa i struktura sierści, ale jego wiek, kondycja zdrowotna oraz waga. Psy cierpiące na zapalenia stawów na zimno reagują w sposób bardzo wyjątkowo wrażliwy, także starsze i małe psy nie radzą sobie w niskich temperaturach najlepiej. 

- Mamy psy staruszki, psy, które cierpią na różne schorzenia, dlatego tak ważne jest to, aby maksymalnie zabezpieczyć je przed zimnem – mówi A. Dorsch.

Kilka dni temu Fundacja Miluszków zakupiła z darowizn 20 grubych, przeciwdeszczowych ubranek, ale niestety jest to kropla w morzu potrzeb. Najbardziej brakuje ubranek dla psiaków na długość grzbietu psiaków 40 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm.

Obecnie w Schronisku przebywają 166 psów. Informacje na temat wsparcia można uzyskać kontaktując się z pracownikami schroniska pod numerem telefonu:  +48 500 805 499 lub mailem: biuro@schronisko.pila.pl.

 

Jak pomóc?

Dane do darowizny:

Fundacja Miluszków

Santander Bank Polska S.A.

34 1090 2590 0000 0001 4286 3507

z dopiskiem "Darowizna na ubranka"

 

Jeśli, ktoś z Państwa posiada ubranka i chciałby przesłać do Miluszkowa, to podajemy adres do wysyłki:

Pilskie Schroniska dla Zwierząt

Ul. Na Leszkowie 8

64-920 Piła

 


Złotów, dnia 13.01.2021 r.

PZP.6721.1.2021

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w obrębie ewidencyjnym Święta

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Złotów uchwały Nr XXVII.210.2020z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Obszar planu obejmuje tereny określone na rysunku, stanowiących załączniki do ww. uchwały tj. działki nr 641/1 i 639 położone w obrębie ewidencyjnym Święta.

            Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00
do 15:00) oraz za pomocą stron internetowych urzędu: www.bip.gminazlotow.pl oraz www.gminazlotow.pl.

            Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 08.02.2021 r. na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów lub urzad@gminazlotow.pl lub EPUAP: /zlotow/skrytkaESP.

 

Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Złotów.

  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanej dalej RODO (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 04.05.2016 r. 119/1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów z siedzibą w Złotowie przy ul. Leśnej 7.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@gminazlotow.pl .
 3. Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  i wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).
 5. Przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodanie danych wynikają z ustaw odrębnych.
 6. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny niż ww. ustawa.
 7. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania,) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
 8. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Link do uchwały intencyjnej: UCHWAŁA Nr XXVII.210.2020 z 21.12.2020 r. MPZP Święta

opublikowano 13.01.2021 r.


Informacja o zbiórce choinek

Szanowni Państwo

Związek Gmin Krajny w Złotowie zwraca się z prośbą o wystawianie przed nieruchomość, w miejscu wyznaczonym do gromadzenia odpadów selektywnych, naturalnych świątecznych drzewek (bez ozdób) w terminach zbiórki odpadów selektywnych zgodnie z harmonogramem odbioru. Harmonogram dostępny jest na stronach internetowych: http://zgk.zlotow.pl oraz http://mzuk-zlotow.pl (od 5 lutego). Prosi się o wystawianie choinek w całości.

Związek Gmin Krajny w Złotowie informuje również, że choinki (również sztuczne) można oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanych w Złotowie, Lipce, Ratajach, Zakrzewie oraz Tarnówce.

 


Rusza mały ZUS plus

 

Od początku 2021 r. przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do małego ZUS plus, który uprawnia ich do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Z ulgi skorzystają tylko ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Mały ZUS plus skierowany jest do przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Co ważne, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z małego ZUS plus można skorzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, zatem składkę zdrowotną przedsiębiorcy opłacają w pełnej wysokości.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS plus, powinni zgłosić się do ulgi najpóźniej do 1 lutego br. W tym celu, należy złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty, tj. ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92 -  informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa US w Wielkopolsce – Natomiast przedsiębiorcy, którzy korzystali z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełniają warunki do ulgi w 2021 r. nie muszą ponownie zgłaszać się do małego ZUS.

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za styczeń 2021 r. do 10 lub 15 lutego lub za pierwszy miesiąc, w którym wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r., również w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca, z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Podstawa wymiaru składek musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 r).

Z małego ZUS plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Ulga nie jest przeznaczona również dla osób, które dopiero co założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych rozwiązań. Najpierw z sześciomiesięcznej „ulgi na start”, a następnie, przez dwa lata z „preferencyjnych składek”. Wszystkie te ulgi są oczywiście dobrowolne i chęć skorzystania z nich, należy przemyśleć – dodaje Nowicka.

 

 


Modernizacja obrębów geodezyjnych.


 

 

 

 

 

 

Imieniny Pawła i Miłosza