Zarządzenia wydane w 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 155.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania w 2022 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

ZARZĄDZENIE Nr 154.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 153.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 152.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 151.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

opublikowano 04-01-2022

ZARZĄDZENIE Nr 150.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 149.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej do dokonania zakupów w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

ZARZĄDZENIE Nr 148.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy do dokonania zakupów w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

ZARZĄDZENIE Nr 147.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie do dokonania zakupów w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

ZARZĄDZENIE Nr 146.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie do dokonania zakupów w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

ZARZĄDZENIE Nr 145.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej do dokonania zakupów w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

opublikowano 2021-12-17

ZARZĄDZENIE Nr 144.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego Gminy Złotów z zakresu rozwoju sportu i ustalenia regulaminu jej pracy

opublikowano 2021-12-21

ZARZĄDZENIE Nr 143.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 142.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

opublikowano 2021-12-15

ZARZĄDZENIE Nr 141.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

opublikowano 2021-12-17

ZARZĄDZENIE Nr 140.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego Gminy Złotów z zakresu rozwoju sportu na rok 2022

opublikowano 2021-12-21

ZARZĄDZENIE Nr 139.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotów

opublikowano 2021-11-29

ZARZĄDZENIE NR 138.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Skic

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 26.11.2021 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr. 138.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 26.11 2021 r.

Projekt UCHWAŁY RADY GMINY ZŁOTÓW w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa SKIC

opublikowano 2021-11-26

ZARZĄDZENIE Nr 137.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 136.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

opublikowano 2021-12-2

ZARZĄDZENIE Nr 135.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Pieczynek dz. nr 6/4 obręb Zalesie gmina Złotów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-11-25

ZARZĄDZENIE Nr 134.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 133.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie układu wykonawczego projektu budżetu Gminy Złotów na 2022 rok

opublikowano 2021-11-19

ZARZĄDZENIE NR 132.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2022 rok

ZARZĄDZENIE Nr 131.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIE Nr 131.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2021 r

Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIE Nr 131.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2021 r

ZARZĄDZENIE Nr 130.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Klukowo w celu wyboru sołtysa

ZARZĄDZENIE Nr 129.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 112/29 obręb Grudna gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 128.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Złotów prawa własności nieruchomości dz. nr 319/9 położonej w obrębie Dzierzążenko gmina Złotów, stanowiącej współwłasność osób prywatnych

ZARZĄDZENIE Nr 127.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Złotów prawa własności nieruchomości dz. nr 320/14 położonej w obrębie Dzierzążenko gmina Złotów, stanowiącej współwłasność osób prywatnych

ZARZĄDZENIE Nr 126.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 359/5 obręb Nowa Święta gmina Złotów

opublikowano 2021- 11- 15

ZARZĄDZENIE Nr 125 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 124 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 123 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 122 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 1121 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 120 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 119 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 118 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 117 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 116 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 115 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 114 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 113 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 112 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 111 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 110 Wójta Gminy Złotów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

 opublikowano 2021-11-09

ZARZĄDZENIE Nr 109.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 108.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

opublikowano 2021-11-04

ZARZĄDZENIE Nr 107.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr 106.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 127/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

opublikowano 2021-10-28

ZARZĄDZENIE Nr 105.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 104.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 257/2 obręb Kleszczyna gmina Złotów

opublikowano 2021-10-26

ZARZĄDZENIE Nr 103.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK

opublikowano 2021-10-22

ZARZĄDZENIE Nr 102.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 101.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 października 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 100.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

opublikowano 2021-10-21

Zarządzenie Nr 99.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 06 października 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów w obrębie Blękwit, Stawnica przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2021-10-07

ZARZĄDZENIE Nr 98.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 października 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów położonej w miejscowości Pieczynek obręb Zalesie przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej

opublikowano 2021-10-11

ZARZĄDZENIE Nr 97.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 96.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

opublikowano 2021-10-05

Zarządzenie Nr 95.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie Franciszkowo

Zarządzenie Nr 94.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 58.3 obręb Zalesie gmina Złotów

opublikowano 2021-09-28

ZARZĄDZENIE Nr 93.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r.w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Złotów – szkół obwodowych, w przypadku, gdy dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

opublikowano 2021-09-28

ZARZĄDZENIE Nr 92.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/13 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-09-21

ZARZĄDZENIE Nr 91.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 września 2021 r w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 433/9 obręb Radawnica gmina Złotów

opublikowano 2021-09-21

ZARZĄDZENIE Nr 90.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 września 2021 r.w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 433/8 obręb Radawnica gmina Złotów

opublikowano 2021-09-16

ZARZĄDZENIE Nr 89.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 września 2021 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w obrębie Górzna, Nowy Dwór, Święta i powołania komisji przetargowej

Opublikowano 2021-09-09

Zarządzenie Nr 88.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów obręb Franciszkowo przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 87.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 431 obręb Sławianowo gmina Złotów

Zarządzenie Nr 86.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów w obrębie Zalesie przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2021-08-27

ZARZĄDZENIE Nr 85.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie w przypadku jego nieobecności

opublikowano 2021-08-31

ZARZĄDZENIE Nr 84.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 83.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

opublikowano 2021-09-01

Zarządzenie Nr 82.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów w obrębie Nowa Święta przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 81.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 89.5 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 80.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów w obrębie Górzna przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2021-08-27

ZARZĄDZENIE Nr 79.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

opublikowano 

ZARZĄDZENIE Nr 78.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 2021-08-20

ZARZĄDZENIE Nr 77.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 sierpnia 2021 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości dz. nr 125 obręb Krzywa Wieś i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 76.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 sierpnia 2021 r.w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413.146 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów

opublikowano 2021-08-11

ZARZĄDZENIE Nr 75.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 74.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

opublikowano 2021-08-10

ZARZĄDZENIE Nr 73.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 sierpnia 2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

opublikowano 2021-08-09

ZARZĄDZENIE Nr 72.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z  wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2021 roku

opublikowano 2021-07-30

ZARZĄDZENIE Nr 71.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

opublikowano 2021-07-21

ZARZĄDZENIE Nr 70.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do najmu

opublikowano 2021-07-16

ZARZĄDZENIE NR 69.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 66.2021 r. Wójta Gminy Złotów z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Dzierzążenko

ZARZĄDZENIE NR 68.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Międzybłocie

ZARZĄDZENIE NR 67.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Blękwit

opublikowano 2021-07-02

ZARZĄDZENIE NR 66.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Dzierzążenko

Opublikowano 2021-06-30

ZARZĄDZENIE Nr 65.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

opublikowano 

ZARZĄDZENIE Nr 64.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 63.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

opublikowano 2021-06-16

ZARZĄDZENIE Nr 62.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

opublikowano 2021-06-15

ZARZĄDZENIE Nr 59.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 58.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

opublikowano 2021-06-08

ZARZĄDZENIE Nr 61.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy o finansach publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 60.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra  B. Domańskiego z s. w Radawnicy za 2020 r.

opublikowano 2021-05-31

ZARZĄDZENIE Nr 57.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/141 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów

opublikowano 2021-05-28

ZARZĄDZENIE Nr 56.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 maja 2021 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/11 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 55.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/13 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-05-18

ZARZĄDZENIE Nr 54.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 maja 2021 r. sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 57 obręb Zalesie gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 53.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/12, 586/25 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-05-14

ZARZĄDZENIE Nr 52.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Złotów prawa własności nieruchomości dz. nr 440/24 położonej w obrębie Skic gmina Złotów stanowiącej własność prywatną

opublikowano 2021-04-11

ZARZĄDZENIE Nr 51.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 50.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 49.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

opublikowano 2021-05-06

ZARZĄDZENIE Nr 48.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 628/2 obręb Górzna gmina Złotów i powołania komisji przetargowej.

opublikowano 2021-04-23

ZARZĄDZENIE Nr 47.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 kwietnia 2021 r.w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 4/19 położonej w obrębie Nowy Dwór gmina Złotów

opublikowano 2021-04-26

ZARZĄDZENIE Nr 46.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 89/5 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 45.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 57 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 44.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/17, 586/26 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 43.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/16, 586/27 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-16

ZARZĄDZENIE Nr 42.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 118/6 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-09

ZARZĄDZENIE Nr 41.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/11, 586/24 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-08

ZARZĄDZENIE Nr 40.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów w obrębie Nowa Święta przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2021-04-02

ZARZĄDZENIE Nr 39.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 113 obręb Kamień gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 38.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej dz. nr 403 obręb Radawnica i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 37.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych dz. nr 357/2, 360/2 obręb Sławianowo i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 36.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 391/2 obręb Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-01

ZARZĄDZENIE Nr 35.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2020 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 34.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r.w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 33.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 32.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

ZARZĄDZENIE Nr 31.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 26.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

opublikowano 2021-03-30

ZARZĄDZENIE Nr 30.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 29.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości dz. nr 413/124 położonej w miejscowości Zawilce obręb Dzierzążenko gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 28.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok

opublikowano 2021-03-17

ZARZĄDZENIE Nr 27.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 26.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 25.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opubublikowano 2021-03-09

ZARZĄDZENIE Nr 24.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 391/2 obręb Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 23.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 marca 2021 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych i powołania komisji przetargowej

opublikowano 01-03-2021

ZARZĄDZENIE Nr 22.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok 

ZARZĄDZENIE Nr 21.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 rok

opublikowano 2021-03-02

ZARZĄDZENIE Nr 20.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2021-03-01

ZARZĄDZENIE Nr 19.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości dz. nr 128/17, 128/20, 120/25 obręb Nowa Święta gmina Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 18.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZARZĄDZENIE Nr 17.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prac komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 16.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2021-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 15.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 26.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów 

opublkowanao 2021-01-03

ZARZĄDZENIE Nr 14.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE Nr 13.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 2021-02-05

ZARZĄDZENIE Nr 12.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawnych prowadzonych przez Gminę Złotów w roku szkolnym 2020/2021

opublikowano 2021-02-03

ZARZĄDZENIE Nr 11.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Złotów zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.

opublikowano 2021-02-02

ZARZĄDZENIE Nr 10.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2020 roku

opublikowano 2021-02-24

ZARZĄDZENIE Nr 9.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego na 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2021 r.

opublikowano 2021-02-01

ZARZĄDZENIE Nr 7.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów

ZARZĄDZENIE Nr 6.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Opublikowano 2021-01-25

ZARZĄDZENIE Nr 5.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

ZARZĄDZENIE Nr 4.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZARZĄDZENIE Nr 3.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZARZĄDZENIE Nr 2.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 175.2016 Wójta Gminy Złotów

opublikowano 2020-01-15 

ZARZĄDZENIE Nr 1.2021 Wójta Gminy Złotów z dnia  4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

opublikowano 2021-01-13

ZARZĄDZENIE Nr 141.2021

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 10 grudnia 2021 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 rok