Zarządzenia wydane w latach 2010-2014

ZARZĄDZENIE Nr 305/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 304/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

opublikowano dn. 05.12.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 303/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 302 /14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ZARZĄDZENIE Nr 301/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie układu wykonawczego projektu budżetu Gminy Złotów na 2015 rok.

opublikowano dn. 03.12.2014

 


 

ZARZĄDZENIE NR 300/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2015 rok.

opublikowano dn. 21.11.2014 r.

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 299/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030.

opublikowano dn. 19.11.2014r.

 


 

Zarządzie Nr 298/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 października 20154 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2014 r.

opublikowano dn. 03.11.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 297/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

opublikowano dn. 05.11.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 296/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

opublikowano dn. 05.11.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 295/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

opublikowano dn. 05.11.2014

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 294/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 293/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 października 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 292/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

opublikowano dn. 16.10.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 291/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 290/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 289/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych będącego jednocześnie pełnomocnikiem do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej

opublikowano dn. 01.10.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 288/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 283/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

opublikowano dn. 30.09.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 287/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów.

opublikowano dn. 18.09.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 286/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

opublikowano dn. 30.09.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 285/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 września 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 284/14WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

opublikowano dn. 22.09.2014


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 283/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 września 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

opublikowano dn.16.09.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 282/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie

opublikowano dn.12.09.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 281/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze gminy Złotów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

opublikowano dn. 03.09.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 280/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Sławianowieopublikowano dn. 12.09.2014

 


ZARZĄDZENIE Nr 279/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Świętej

 

opublikowano dn.12.09.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 278/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy

 

opublikowano dn. 12.09.2014


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 277/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Kamień w celu wyboru sołtysa.

opublikowano dn. 29.08.2014


 
opublikowano dn. 03.09.2014

ZARZĄDZENIE Nr 275/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

opublikowano dn. 03.09.2014


 

ZARZĄDZENIE Nr 274/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany w składzie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

opublikowano dn. 20.08.2014


ZARZĄDZENIE Nr 273/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok

 

opublikowano dn. 13.08.2014

 


ZARZĄDZENIE Nr 272/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015

 

opublikowano dn. 06.08.2014


 

ZARZĄDZENIE Nr 271/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

opublikowano dn. 13.08.2014

 


Zarządzenie Nr 270/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2014 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 269/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 268/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok.

opublikowano dn. 05.08.2014


 

ZARZĄDZENIE Nr 267/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

udostępniono dn. 15.07.2014


ZARZĄDZENIE Nr 266/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

 

opublikowano dn. 11.07.2014


ZARZĄDZENIE Nr 265/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

 

opublikowano dn. 11.07.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 264/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Złotów

 

opublikowano dn. 03.03.2015


 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 263/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 60/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia składu komisji do spraw analizy i oceny wniosków o zawarcie umowy na udzielenie dotacji celowej dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

opublikowano dn. 13.06.2014

 


ZARZĄDZENIE Nr 262/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

 

opublikowano dn.13.06.2014

 


ZARZĄDZENIE Nr 261/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

 

opublikowano dn. 29.05.2014


 

ZARZĄDZENIE Nr 260/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

opublikowano dn. 29.05.2014


ZARZĄDZENIE Nr 259/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

 

opublikowano dn. 29.05.2014


ZARZĄDZENIE Nr 258/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok.

 

opublikowano dn. 29.05.2014


 

ZARZĄDZENIE Nr 257/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2014 r

 

opublikowano dn. 13.05.2014


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 256/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 254/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

opublikowano dn. 13.05.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 255/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

opublikowano dn. 07.05.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 254/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

opublikwano dn. 07.05.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 253/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

opublikowano dn. 13.05.2014


 

ZARZĄDZENIE Nr 252/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok

udostępniono dn. 13.05.2014


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 251/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

opublikowano dn. 18.04.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 250/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok

opublikowano dn. 18.04.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 249/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok.

opublikowano dn. 18.04.2014

 


 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 248/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów na rok szkolny 2014/2015

opublikowano dn.08.04.2014


ZARZĄDZENIE Nr 247/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2013.

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 247/14

opublikowano dn.08.04.2014


 

ZARZĄDZENIE Nr 246/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

opublikowano dn. 08.04.2014


 

ZARZĄDZENIE Nr 245/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok

opublikowano dn. 08.04.2014


 

ZARZĄDZENIE Nr 244/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

udostępniono dn. 12.03.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 243/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

udostępniono dn. 12.03.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 242 /14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

udostępniono dn. 11.03.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 241/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok

udostępniono dn. 10.03.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 240/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane

udostępniono dn. 26.02.2014

 


 

238ZARZĄDZENIE Nr 239/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2014 rok

udostępniono dn. 06.02.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 238/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 163/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie procedury poprzedzającej wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zlotów oraz do budżetu Gminy Złotów

udostępniono dn. 17.02.2014

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Złotów w roku 2014

opublikowano dn. 03.02.2014

 


 

Zarządzenie Nr 236/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 stycznia 2014 r.w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2013 r.

opublikowano dn.31.01.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 235/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

opublikowano dn. 18.02.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 234/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok

opublikowano dn. 18.02.2014

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 233/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 08 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

opublikowano dn. 31.01.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 232/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów z zakresu zadań własnych realizowanych w roku 2014

opublikowano dn. 14.01.2014

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 231/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

opublikowano dn. 08.01.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 230/14 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

opublikowano dn. 08.01.2013

 


 

Zarządzenie Nr 229/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

opublikowano dn. 07.01.2014


ZARZĄDZENIE Nr 228/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.


opublikowano dn. 08.01.2013


ZARZĄDZENIE Nr 227/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 r.

opublikowano dn. 08.01.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 226/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok.

 

opublikowano dn. 30.12.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 225/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

opublikowano dn. 03.12.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 224/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.

opublikowano dn. 10.12.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 223/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 r.

opublikowano dn. 10.12.2013

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 222/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie układu wykonawczego projektu budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

opublikowano dn.05.12.2013

 


ZARZĄDZENIE Nr 221/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 r.

 

 

 

udostępniono dn. 28.11.2013

 


ZARZĄDZENIE Nr 220/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

 

udostępniono dn. 28.11.2013

 


ZARZĄDZENIE NR 219/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Złotów na 2014 rok.

 


udostępniono dn. 22.11.2013

 


ZARZĄDZENIE Nr 218/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2029.

 

opublikowano d. 22.11.2013

 


ZARZĄDZENIE Nr 217/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.

 

opublikowano dn.04.11.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 216/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok

opublikowano dn. 04.11.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 215/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 października 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2013 roku.

opublikowano dn. 29.10.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 214/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023

opublikowano dn. 08.10.2013


 

ZARZĄDZENIE Nr 213/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.

opublikowano dn. 08.10.2013


 

ZARZĄDZENIE Nr 212/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

opublikowano dn. 08.10.2013


 

ZARZĄDZENIE Nr 211/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 września 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie

opublikowano d. 23.09.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 210/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok

opublikowano dn. 20.09.2013


 

ZARZĄDZENIE Nr 209/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.

opublikowano dn. 06.09.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 208/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

opublikowano dn. 06.09.2013


 

ZARZĄDZENIE Nr 207/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

opublikowano dn. 16.08.2013


 

ZARZĄDZENIE Nr 206/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.

opublikowano dn. 13.08.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 205/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

opublikowano dn. 16.08.2013


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 204/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓWz dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2013 roku.

opublikowano dn. 01.08.2013

 


ZARZĄDZENIE Nr 203/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023

ZARZĄDZENIE Nr 202/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

opublikowano dn. 13.08.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 201/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

ZARZĄDZENIE Nr 200/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Lipińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 199/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie Przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz Szkoły Podstawowej w Stawnicy

opublikowano dn. 29.07.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 198/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie

ZARZĄDZENIE Nr 197/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie

ZARZĄDZENIE Nr 196/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy

ZARZĄDZENIE Nr 195/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

opublikowano dn. 23.07.2013


ZARZĄDZENIE Nr 194/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

ZARZĄDZENIE Nr 193/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 192/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.

opublikowano dn. 15.07.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 191/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

opublikowano dn. 17.06.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 190/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.

opublikowano dn. 11.06.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 189/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

opublikowano dn. 11.06.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 188/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Świętej

opublikowano dn.27.05.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 187/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

udostępniono dn. 21.05.2013


 

ZARZĄDZENIE Nr 186/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury.

udostępniono dn. 21.05.2013


ZARZĄDZENIE Nr 185/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Radawnicy

udostępniono dn. 16.05.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 184/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

opublikowano dn. 14.05.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 183/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Świętej

opublikowano dn. 14.05.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 182/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem amfiteatru w miejscowości Święta

opublikowano dn. 14.05.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 181/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

opublikowano dn. 14.05.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 180/13 WÓTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2013-2023.

opublikowano dn. 14.05.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 179/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

opublikowano dn. 09.05.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 178/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.

opublikowano dn. 09.05.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 177/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

opublikowano dn. 09.05.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 176/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

opublikowano dn.09.05.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 175/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2013 roku.

udostępniono dn. 26.04.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 174/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

udostępniono dn. 25.04.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 173/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

udostępniono dn. 25.04.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 172/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Złotów

udostępniono dn.16.04.2013

 


 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 171/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacyjnychszkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów na rok szkolny 2013/2014

udostępniono dn. 09.04.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 170/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2012.

udostępniono dn. 15.04.2012

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 169/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Złotów

opublikowano dn. 29.03.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 168/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Złotów

udostępniono dn. 28.03.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 167/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

opublikowano dn. 29.03.2013


 

ZARZĄDZENIE Nr 166/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

opublikowano dn. 29.03.2013


 

Zarządzenie Nr 165 /13 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad przekazywania środków finansowych na pokrycie wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe oraz odprowadzania dochodów przez jednostki budżetowe do budżetu gminy.

opublikowano dn.09.05.2013

 


 

Zarządzenie Nr 164/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Złotów dla samorządowej instytucji kultury

opublikowano dn. 29.03.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 163/13 Wójta Gminy Zlotów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie procedury poprzedzającej wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów oraz do budżetu Gminy Złotów

opublikowano dn. 29.03.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 162/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

opublikowano dn.29.03.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 161/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

opublikowano dn. 14.03.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 160/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r.

opublikowano dn. 14.03.2013

 


 

Zarządzenie Nr 159/13 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.

opublikowano dn. 19.02.2013

 


ZARZĄDZENIE Nr 158/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Złotów

Opublikowano dn. 19.02.2013

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 157/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r.w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.

opublikowano dn.20.02.2013


 

ZARZĄDZENIE Nr 156/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

opublikowano dn.20.02.2013

 


 

Zarządzenie Nr 155/2013 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

opublikowano dn.01.02.2013

 


 

 

ZARZĄDZENIE NR 154/13 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie informacji kwartalnej z wykonania budżetu Gminy Złotów za IV kwartał 2012 r.

opublikowano dn. 31.01.2013r.

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 153 /2013 Wójta Gminy Złotów z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Złotów

 


ZARZĄDZENIE Nr 152/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r..

  

ZARZĄDZENIE Nr 151/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 150/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Złotów na 2013 rok.

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 149/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012.

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 148/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia jednostkom organizacyjnym kwot dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu gminy na 2012 rok.

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 147/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 146/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012.

 


ZARZĄDZENIE Nr 144/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.


ZARZĄDZENIE NR 142/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Złotów na 2013 rok

 

Zał 3a do 142Zał 3b do 142

 


ZARZĄDZENIE Nr 141/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023.

 

 


ZARZĄDZENIE NR 39 / 2012 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

 


Zarządzenie Nr 38 /12 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Złotów.

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 140/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 89/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 139/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2012.

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 138/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2012 roku.

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 137 /12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 136 /12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2012 kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 


 

Zarządzenie Nr 35 /12 Wójta Gminy Złotów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy Złotów regulaminu organizacyjnego.

 

 


Zarządzenie Nr 34/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 października 2012 r. w sprawie Regulaminu zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Złotów.

 

 


ZARZĄDZENIE Nr 32/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 października 2012 roku w sprawie prowadzenia metryki sprawy

 


ZARZĄDZENIE Nr 134/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Nowy Dwór w celu wyboru sołtysa


 

ZARZĄDZENIE Nr 133/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie

 


Zarządzenie Nr 23/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Złotów.

 


Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Złotów.


 

 

Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Złotów.


 

ZARZĄDZENIE Nr 131/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 września 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia w zastępstwie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

 


ZARZĄDZENIE Nr 129/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem środowiskowych obiektów sportowych oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów

 

 


ZARZĄDZENIE Nr 128/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2012.

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 127/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 10 września 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 


ZARZĄDZENIE Nr 126/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonić zwycięzców konkursu Wójta Gminy Złotów pod nazwą „Zamelduj się w gminie i wygraj”

 

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 125/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

 


ZARZĄDZENIE Nr 122/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2012 r.


ZARZĄDZENIE Nr 120/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, piwnic w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złotów a położonych w obrębie miasta Złotowa

 

 


ZARZĄDZENIE Nr 118/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawki za najem sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Złotowie

 

 


ZARZĄDZENIE Nr 117/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, piwnic w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złotów

 

 


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 116/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Emilii Jeżewskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

 


ZARZĄDZENIE Nr 115/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 


Zarządzenie Nr 114/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012 – 2022.

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 110/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2012.

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 108/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury.

 


ZARZĄDZENIE Nr 107/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art.37 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.

 

 


Zarządzenie Nr 106/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2012 – 2022.

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 105/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Złotów za I kwartał 2012 r.

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 104/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Świętej

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 103/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radawnicy

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 102/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawnicy

 


ZARZĄDZENIE Nr 99/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jezior Górzna Górne i Dolne oraz wydawania zezwoleń na połów ryb


 

ZARZĄDZENIE Nr 98 /12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie częściowego podziału rezerw celowych utworzonych w budżecie gminy na rok 2012.

 


ZARZĄDZENIE Nr 95 /12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2011.


 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 94/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących opracowywania arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów na rok szkolny 2012/2013

 


ZARZĄDZENIE Nr 93/12Wójta Gminy Złotów z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Złotów realizowanych w 2012r.

 ZARZĄDZENIE Nr 89/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Złotów


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 86/12 Wójta Gminy Złotów z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania

 


ZARZĄDZENIE Nr 84/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 r.ZARZĄDZENIE Nr 81/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie


ZARZĄDZENIE Nr 80/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 12 października 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie

 

 


 

Zarządzenie Nr 76/2011Wójta Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Złotów


 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 67 / 11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Bochniak ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


 


ZARZĄDZENIE Nr 64/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2011 - 2025.


ZARZĄDZENIE Nr 63/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złotowie


ZARZĄDZENIE Nr 54/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


ZARZĄDZENIE Nr 53/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.


ZARZĄDZENIE Nr 51/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r.


ZARZĄDZENIE Nr 50/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.ZARZĄDZENIE Nr 44/11WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Stawnica w celu przeprowadzenia procedury odwołania na wniosek mieszkańców z funkcji Przewodniczącego Rady Sołeckiej i ze składu Rady Sołeckiej


ZARZĄDZENIE Nr 40/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Stawnica w celu przeprowadzenia procedury odwołania na wniosek mieszkańców z funkcji Przewodniczącego Rady Sołeckiej i ze składu Rady Sołeckiej

  

Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 maja2011 r. w sprawie udostępniania jezior do połowu ryb

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 29/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tony’ego Halika w Górznej

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 28/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.


 

ZARZĄDZENIE Nr 27/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2011 roku.

 


 

 

ZARZĄDZENIE Nr 25/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej


 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 23/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie procedury oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Złotów

 


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Złotów na rok szkolny 2011/2012

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 20/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji i sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2010.

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 17/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok.

 


 

Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Złotów realizowanych w 2011 r.

 

 


ZARZĄDZENIE Nr 15/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w Gminie Złotów oraz ustalenia na rok 2009 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Złotów, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane


ZARZĄDZENIE Nr 13/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu GZarządzenie w sprawie zasad udostępniania do celów amatorskiego połowu ryb jezior w Górznejminy Złotów za 2010 rok.

 


 

Zarządzenie Nr13/2011 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Złotów realizowanych w 2011 r.

 


ZARZĄDZENIE Nr 11/11 Wójta Gminy Złotów z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile do roku 2020".


ZARZĄDZENIE Nr 10/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.


ZARZĄDZENIE Nr 9/11 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.