4. DOSTAWA MATERIAŁÓW DO BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

4.10. Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej - Unieważnienie postępowania

opublikowano 2021-04-12

4.9. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej

opublikowano 2021-04-02

4.8. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej

opublikowano 2021-04-02

4. Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej - Ogłoszenie o zamówieniu
4.1 Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej - SWZ
4.2 Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej - załącznik nr 1 - formularz oferty
4.2.1 Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej - załącznik do oferty - formularz cenowy
4.3 Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej - załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy
4.4 Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
4.5 Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej - załącznik nr 4 - wzór umowy
4.6 Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej - Identyfikator postępowania na miniPortalu
4.7 Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP