15. Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica - Ogłoszenie o zamówieniu

15.12 Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica -  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

opublikowano 2021-11-15

15.11 Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2021-10-13

15.10 Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica - Informacja z otwarcia ofert

15.9  Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica - Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2021-10-12

15. Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica - Ogłoszenie o zamówieniu

15.1 Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica - SWZ

15.2 Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica - załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty

15.3 Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica  -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

15.4 Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

15.5. Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica - zał. nr 4 do SWZ - wzór umowy

15.6 Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica  - Identyfikator postępowania na miniPortalu

15.7 Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica  - Instrukcja użytkownika miniPortalu.

15.8 Emulsjonowanie drogi gminnej w m. Radawnica - Specyfikacja techniczna

Mapka poglądowa

opublikowano 2021-09-27