12. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - Ogłoszenie o zamówieniu

12.14. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna -  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2021-08-12

12.13. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna -  Informacja z otwarcia ofert

12. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2021-08-05

12. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - Ogłoszenie o zamówieniu

12.1 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - SWZ

12.2 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - załącznik nr 1 do SWZ - formularz oferty

12.3 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

12.4 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

12.5 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

12.6 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - Identyfikator postępowania na miniPortalu

12.7 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna  - Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP

12.8 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - Projekt budowlany

12.9 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - mapa Górzna 1

12.10 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - mapa Górzna 2

12.11 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - STWiOR

12.12 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Górzna - przedmiar

opublikowano 2021-07-20