ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 TYŚ. EURO

10. Ogłoszenie o zamówieniu - długoterminowy kredyt bankowy 2015

10. SIWZ - długoterminowy kredyt bankowy 2015

opublikowano 2015-12-10

10. Zawiadomienie o wyborze - długoterminowy kredyt bankowy 2015

opublikowano 2015-12-18


 

9. Ogłoszenie o zamówieniu - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Nowiny 

9. SIWZ - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów-Nowiny

9. Specyfikacja techniczna - Warunki ogólne   

9. Opis techniczny    

9. Rys.1 Plan orientacyjny       

9. Rys.2 Projekt zagospodarowania terenu             

9. Rys.3 Przekroje normalne i konstrukcyjne

opublikowano 2015-09-23

 9. Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów-Nowiny

opublikowano 2015-10-09


8. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2015-2016

8. SIWZ dostawa oleju opałowego 2015-2016

opublikowano 2015-09-01

8. Zawiadomienie o wyborze - dostawa oleju opałowego 2015-2016

opublkowano 2015-09-23


 

7. Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i rozbudowa sali wiejskiej w Nowym Dworze - etap I

7. Modernizacja i rozbudowa sali wiejskiej w Nowym Dworze - etap I - załączniki

opublikowano 2015-08-14

7. Zawiadomienie o wyborze oferty - modernizacja i rozbudowa sali wiejskiej w Nowym Dworze

opublikowano 2015-09-23

7. Unieważnienie postpowania

opublikowano 2015-10-29


 

6. Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi w Górznej

6. SIWZ - przebudowa drogi gminnej w Górznej

 6. Przedmiar         6. PZT Górzna I         6. PZT Górzna II

opublikowano 2015-07-31

6. Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa drogi w Górznej

 

opublikowano 2015-08-18  


 

5. Ogłoszenie o zamówieniu - utwardzenie dró gminnych

5. SIWZ - Utwalenie dróg        5. Specyfikacja techniczna

opublikowano 2015-07-24

5. Zawiadomienie o wyborze oferty - utwardzenie dróg

 

opublikowano 2015-08-18  


 

 

4. Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015-2016

4. SIWZ -dowóz dzieci do szkół 2015-2016

 

opublikowano 2015-07-17

4. Zawiadomienie o wyborze - dowóz uczniów 2015-2016

 

opublikowano 2015-08-11  


 

3. Ogłoszenie o zamówieniu - rozbudowa Domu Strażaka w Świętej II przetarg

3. SIWZ - rozbudowa Domu Strażaka w Świetej - II przetarg

3. Przedmiar

PROJEKT TECHNICZNY

2. PROJEKT SANITARNY 2. PROJEKT ELEKTRYCZNY

2. 0SP ROJEKT2. 0SP ROJEKT (2)

2. 0SP ROJEKT (3)2. 0SP ROJEKT (4)

2. 0SP ROJEKT (5)2. 0SP ROJEKT (6)

2. 0SP ROJEKT (7)2. 0SP ROJEKT (8)

2. 0SP ROJEKT (9)2. 0SP ROJEKT (10)

2. 0SP ROJEKT (11)2. 0SP ROJEKT (12)

2. 0SP ROJEKT (13)2. 0SP ROJEKT (14)

2. 0SP ROJEKT (15)2. 0SP ROJEKT (15)

2. 0SP ROJEKT (16)2. 0SP ROJEKT (17)

2. 0SP ROJEKT (18)2. 0SP ROJEKT (19)

2. 0SP ROJEKT (20)2. 0SP ROJEKT (21)

2. 0SP ROJEKT (22)2. 0SP ROJEKT (23)

2. 0SP ROJEKT (24)2. 0SP ROJEKT (25)

2. 0SP ROJEKT (26) 2. 0SP ROJEKT (27)

2. 0SP ROJEKT (28)2. 0SP ROJEKT (29)

2. 0SP ROJEKT (30)2. 0SP ROJEKT (31)

2. 0SP ROJEKT (32)2. 0SP ROJEKT (33)

2. 0SP ROJEKT (34)2. 0SP ROJEKT (35)

2. 0SP ROJEKT (37)2. 0SP ROJEKT (38)

2. 0SP ROJEKT (38)2. 0SP ROJEKT (39)

2. 0SP ROJEKT (40)2. 0SP ROJEKT (41)

2. 0SP ROJEKT (42)2. 0SP ROJEKT (43)

2. 0SP ROJEKT (44)2. 0SP ROJEKT (45)

2. 0SP ROJEKT (46)2. 0SP ROJEKT (47)

2. 0SP ROJEKT (48)2. 0SP ROJEKT (49)

opublikowano dn. 12,05.2015 r

3. Zawiadomienie o wyborze oferty - rozbudowa Domu Strażaka w Świętej II przetarg

opublikowano dn2015-07-09

 


2. Ogłoszenie o zamówieniu - rozbudowa Domu Strażaka w Świętej

 

2. Rozbudowa Domu Strażaka w Świetej - SIWZ

do pobrania

2. Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej - przedmiary i specyfikacja techniczna

2. Przedmiar - roboty budowlane

2. PROJEKT SANITARNY            2. PROJEKT ELEKTRYCZNY

projekt techniczny

2. 0SP ROJEKT               2. 0SP ROJEKT (2)     

2. 0SP ROJEKT (3)          2. 0SP ROJEKT (4)        

2. 0SP ROJEKT (5)          2. 0SP ROJEKT (6)  

2. 0SP ROJEKT (7)         2. 0SP ROJEKT (8)

2. 0SP ROJEKT (9)         2. 0SP ROJEKT (10)

2. 0SP ROJEKT (11)        2. 0SP ROJEKT (12)

2. 0SP ROJEKT (13)       2. 0SP ROJEKT (14)

2. 0SP ROJEKT (15)       2. 0SP ROJEKT (15)

2. 0SP ROJEKT (16)      2. 0SP ROJEKT (17)

2. 0SP ROJEKT (18)       2. 0SP ROJEKT (19)

2. 0SP ROJEKT (20)       2. 0SP ROJEKT (21)

2. 0SP ROJEKT (22)      2. 0SP ROJEKT (23)

2. 0SP ROJEKT (24)      2. 0SP ROJEKT (25)

2. 0SP ROJEKT (26)       2. 0SP ROJEKT (27)

2. 0SP ROJEKT (28)     2. 0SP ROJEKT (29)

2. 0SP ROJEKT (30)      2. 0SP ROJEKT (31)

2. 0SP ROJEKT (32)     2. 0SP ROJEKT (33)

2. 0SP ROJEKT (34)     2. 0SP ROJEKT (35)

2. 0SP ROJEKT (37)     2. 0SP ROJEKT (38)

2. 0SP ROJEKT (38)     2. 0SP ROJEKT (39)

2. 0SP ROJEKT (40)     2. 0SP ROJEKT (41)

2. 0SP ROJEKT (42)     2. 0SP ROJEKT (43)

2. 0SP ROJEKT (44)     2. 0SP ROJEKT (45)

2. 0SP ROJEKT (46)     2. 0SP ROJEKT (47)

2. 0SP ROJEKT (48)     2. 0SP ROJEKT (49)

opublikowano dn. 13.04.2015

2. Zawiadomienie o wyborze oferty

2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

opublikowano dn. 05.05.2015


 

1. Zawiadomienie o wyborze oferty - termomodernizacja i przebudowa UG Złotów

opublikowano dn.07.04.2015

 1. Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony termomodernizacja i przebudowa Urzędu Gminy

1. Załączniki

opublikowano dn. 20.02.2015

 3. Zawiadomienie o wyborze oferty - rozbudowa Domu Strażaka w Świętej II przetarg

opublikowano dn.2015-07-09

 


Dokumenty do pobrania: