21.

21. Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie - Zawiadomienie o wyborze oferty

21. Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Gminy Złotów i jej jednostek organizacyjnych - II postępowanie - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 30.09.2022 r.

21. Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 30.09.2022 r.

21. Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

21.  Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie - modyfikacja SWZ

21. Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie - Ogłoszenie o zamówieniu

21.1 Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie - SWZ

21.2 Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie - zalacznik nr 1 do SIWZ  Formularz oferty

21.3 Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie -  załącznik nr 2 do SWZ  - Oświadczenie wykonawcy

21.4 Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie  - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

21.5 Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie - zał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy

21.6 Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie - Identyfikator postępowania na miniPortalu

21.7 Dostawa pelletu drzewnego - II postępowanie - Instrukcja użytkownika miniPortalu

Opublikowano: 21.09.2022 r.