5.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie - Ogłoszenie o zamówieniu

5.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - II postępowanie - SWZ

5.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie - załącznik nr 1 do SWZ- formularz oferty

5.3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie -  załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

5.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie  - załącznik nr 3 do SWZ - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

5.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie -  załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy

5.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie - Identyfikator postępowania na miniPortalu

5.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie - Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP

5.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie  - załącznik nr 11 do SWZ

5.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP

5.10 - kanalizacja Krzywa Wieś - Bielawa - rys. nr 2 - zmiana trasy rurociągu

5.11 - kanalizacja Krzywa Wieś - Bielawa - rys. nr 3 - zmiana trasy rurociągu

5.12 -  PRZEDMIAR KANALIZACJI GRODNO-KRZYWA WIEŚ

5.13 - dodatkowe wytyczne ZWiKGZ dotyczace przedmiotu zamówienia

5.14 - Dokumentacja badań podłoża Grodno

5.15  - kanalizacja Krzywa Wieś - Bielawa  - Przedmiar

5.16 - PB Krzywa Wieś-Bielawa - kanalizacja tłoczna

5.17  - Przedmiar -pompownia PS1

5.18 - Przedmiar -pompownia PS2

5.19 - Przedmiar robót elektrycznych pompownia  GRODNO

5.20  - STWiORB - kanalizacja Krzywa Wieś - Bielawa

5.21  - STWiORB  SIECI KAN_SANIT_GRODNO-KRZYWA WIEŚ

5.22 - Warunki przyłączenia do sieci ZWiKGZ -  Krzywa Wieś - Bielawa

5.23 - Warunki przyłączenia do sieci ZWiKGZ - Grodno - Krzywa Wieś

              5.24  kanalizacji  Krzywa Wieś - Bielawa - Rysunki ( ZIP )

              5.25  Pompownia Grodno - branża elektryczna  ( ZIP )

5.26 Projekt zagospodarowania terenu - Grodno  

5.27  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - decyzja zarządcy drogi powiatowej

5.28 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - Opinia geotechniczna - załącznik graficzny

5.29 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - protokół ZUDP 1

5.30 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - protokół ZUDP 2

5.31 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno  - Rys. 9 - profil podłużny

5.32. Projekt budowlany Grodno - Krzywa Wieś

opublikowano 2022-04-14

5.33 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie  - odpowiedzi na zapytania do SWZ

opublikowano 2022-04-26

5.34 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie  - Informacja o kwocie jaką Zamawiajcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2022-04-28

5.35 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-04-29

5. 36 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno - II postępowanie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-05-10