18

18. Dostawa pelletu drzewnego - Ogłoszenie o zamówieniu

18.1. Dostawa peletu drzewnego - załączniki (zip)

opublikowano 2022-07-22

18.2 Dostawa -pelletu  - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2022-08-02

18.3 Dostawa pelletu drzewnego - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

opublikowano 2022-08-04