16

16. Dowóz dzieci do szkół  i przedszkoli w roku szkolnym 2022-2023 - Ogłoszenie o zamówieniu

16.1 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2022-2023 - załączniki (zip)

opublikowano 2022-07-06

16.2 Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022-2023  - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

16.3 Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022-2023 - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-07-15

16.4 Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2022-2023 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-07-20