15

15. Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie - Ogłoszenie o zamówieniu

15.1 Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie - dokumenty  ( zip)

opublikowano 2022-07-05

15.2 Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie  - Informacja o kwocie jaką Zamawiąjcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

opublikowano 2022-07-19

15.3 Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie - Informacja z otwarcia ofert

opublikowano 2022-07-20

15.4 Zagospodarowanie terenu wokół sali  wiejskiej w m. Zalesie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano 2022-07-22