4

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Złotów ogłasza ustny przetarg nieograniczony /licytację/ na sprzedaż drewna tartacznego świerkowego.

1. Nazwa i siedziba jednostki:

    Gmina Złotów

    ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05

    e-mail: urzad@gminazlotow.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

Drewno tartaczne świerk w ilości: 15,80m3

Drewno pozyskane i ułożone w stosach (kłody długości 5,0m)

3. Miejsce, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Drewno przeznaczone na sprzedaż można obejrzeć na terenie oczyszczalni ścieków  w Radawnicy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy Złotów.

4. Cena wywoławcza: 500,00 zł/m3 x 15,80m3 = 7.900,00 zł brutto

5. Minimalna wysokość postąpienia: 80,00 zł

6. Termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

7. Warunki przetargu:

1) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

2) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3) Przedmiotem sprzedaży jest całość oferowanego drewna, tj. 15,80m3. Sprzedający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych na zakup drewna.

8. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie sprzedaży jest Pan Grzegorz Górski – tel.  67 263 53 05 lub 662238614, e-mail:  grzegorz.gorski@gminazlotow.pl

9. Zastrzega się, że Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.