PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZBIORNIKÓW PE.

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

Wójt Gminy Złotów

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbiorników PE.

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

    Gmina Złotów

    ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05

    e-mail: urzad@gminazlotow.pl

 2. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są 3 używane zbiorniki PE o przekroju cylindrycznym, stanowiące elementy zlikwidowanej lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grudna.

Zbiornik nr 1

H = 2,55m

D = 2,0m

 

 Zbiornik nr 2

 

H = 1,55m

 

D = 1,55m

 

 

Zbiornik nr 3

      L = 2,08m

 

      D = 1,25m

 

 

 

3. Załadunek i transport zbiorników zapewnia kupujący we własnym zakresie.

 

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Przedmiot sprzedaży znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Radawnicy.

Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z ZWiK Gminy Złotów Sp. z o. o.

– telefon 67 265 11 00,  e-mail: zwik@zwikgz.pl

 

5. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia 27 września 2021 r. do godz. 1500.

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

b/ drogą elektroniczną:  urzad@gminazlotow.pl

Oferta może dotyczyć zakupu jednego, dwóch lub trzech. 

W załączeniu:

  1.  Formularz oferty.