Wybory Samorządowe 7.04.2024

ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

opublikowano 2023-11-30

1. POSTANOWIENIE NR 1/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE I z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

opublikowano 11.01.2024 r.

2. Postanowienie Nr 6_2024 z 19.01.2024 r. w sprawie podziału Gminy Złotów na stałe obwody głosowania

opublikowano 2024-01-23

3. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

4. Komunikat Komisarzy Wyborczych w Pile z 30.01.2024 r. - przyjmowanie zgłoszeń - utworzenie komitetów wyborczych

5. Komunikat Komisarzy Wyborczych w Pile z 30.01.2024 r. - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

6. Komunikat Komisarzy Wyborczych w Pile z 30.01.2024 r. - o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach

opublikowano 2024-01-30

7. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - komitety

opublikowano 2024-01-30

ZARZĄDZENIE Nr 44.2024 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

opublikowano 2024-02-05

8. Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o okręgach wyborczych, liczbie radnych, siedzibie WKW

9. Komunikat przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych

10. Komunikat przyjmowanie zgłoszeń głosowanie korespondencyjne

11. Zgłoszenie kandydatów do obwodowej komisji wyborczej - Komisarz Wyborczy - uzupełnienie składu

opublikowano 2024-02-08

12. Obwieszczenie Wójta Gminy Złotów z 9.02.2024 r. o okręgach wyborczych, liczbie radnych, siedzibie GKW

opublikowano 2024-02-09

13. Obwieszczenie Starosty Zlotowskiego z 8.02.2024 r.  o okręgach wyborczych, liczbie radnych, siedzibie PKW

opublikowano 2024-02-12

14. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

15. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do glosowania

opublikowano 2024-02-16

16. Informacja - dodatkowy termin zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

opublikowano 2024-02-23

17. Postanowienie Nr 27/2024Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie

18. Postanowienie Nr 37/2024Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorianego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

opublikowano 2024-02-27

19. Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy

20. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

opublikowano 2024-02-28

21. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

22. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy w Złotowie

23. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o możliwości dodatkowych zgłoszeń

24. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o dyżurach w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na wójta.

opublikowano 2024-03-04

25. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Złotów z dnia 5 marca 2024 roku o obwodach głosowania.

 opublikowano 2024-03-05

26. Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów z dnia 04.03.2024 roku o darmowym transporcie dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat 

27.Wniosek Transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

opublikowano 

28. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 8 marca 2024 r. o losowaniach i dodatkowym terminie

opublikowano 2024-03-08

29. IFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZŁOTOWIE o miejscu i czasie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

opublikowano 2024-03-14

30.OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Złotowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

31. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile I - Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych - terminy posiedzeń 

32. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Pile I 15.03.2024 r. - powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

33.  Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Złotów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

34. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Złotów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

opublikowano 2024-03-15

35. OBWIESZCZENIA Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2, 3. 5. 10, 11, 12, 13

36. Uchwała Nr 5 Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie listy zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Złotów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

37. Uchwała Nr 6 Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 18 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Złotów

38. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Złotów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

39. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Złotów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 opublikowano 2024-03-18

40. Wniosek o zmianę miejsca głosowania (lokalu wyborczego) - dla osób z niepełnosprawnościami

opublikowano 2024-03-19

41. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 do 5

opublikowano 21.03.2024

42. Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organówjednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

opublikowano 2024-03-25

43. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych nr 6 do 10

opublikowano 2024-03-26

44. Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych nr 11 do 15

45. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami w Gminie Złotów w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

opublikowano 2024-03-27

46. Informacja Terytorialnej Komisji Wyborczej w Złotowie o pełnionych dyżurach w przed dzień i w dzień wyborów

opublikowano 2024-04-03

47. Postaniwienie Nr 133/2024 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Złotów

48. Postaniwienie Nr 133/2024 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Złotów

opublikowano 2024-04-04

49. Informacja - rozpoczęcie prac Obwodowych Komisji Wyborczych w Złotowie 7.04.2024 r.

50.  Informacja w sprawie ustanowienia dyżurów pracowników w przeddzień głosowania

opublikowano 2024-04-05

51. POSTANOWIENIE NR 175/2024 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 6 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Złotów

opublikowano 2024-04-06


Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2024 r. poz. 356) Wójt Gminy w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania (jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy albo najbliższy  przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego). W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy. Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Złotów informuje, iż w dniu wyborów tj. w dniu 07 kwietnia 2024r., uruchomione zostaną na terenie Gminy Złotów niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy (do lokalu i z powrotem) wg poniższego rozkładu:

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26.03.2024 r. w sprawie zorganizowania przez Gminę Złotów bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosownia położonych na obszarze gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

opublikowano: 27.03.2024 r.


Informacje o wyborach dostępne również pod linkami: 

https://pila.kbw.gov.pl/ 

https://pkw.gov.pl/


 Wyniki wyborów

Wójta Gminy Złotów

Radnych Gminy Złotów

Radnych Powiatu Złotowskiego z Gminy Złotów

Radnych Sejmiku z okręgu nr 2 (w tym Gmina Złotów

opublikowano 2024-04-10


 

 

52. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa wielkopolskiego

53. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

opublikowano 2024-04-12