Wybory do Sejmu i Senatu 15.10.2023

1. Postanowienie Prezydenta RP z dnia 8 sierpnia 2023 r. - wybory Sejm i Senat

https://pila.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/postanowienie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-8-sierpnia-2023-r-w-sprawie-zarzadzenia-wy

https://pila.kbw.gov.pl/uploaded_files/1691607677_postanowienie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-8-sierpnia-2023-r.pdf

opublikowano 2023-08-09

2. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 Zarządzenie Nr 74.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

opublikowano 2023-08-16

3. Załącznik - zgłoszenia kandydatów OKW - Komitety 

4. Zgłoszenie indywidualne kandydata OKW - Uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego

opublikowano 2023-08-21

5.Komunikat_dyżury_Okręgowa Komisja Wyborcza w Pile_przewodniczący

6. Postanowienie Nr 89.2023 z 25 sierpnia 2023 r. Komisarza Wyborczego w Pile I Obwody Głosowania Gmina Złotów - zmiana, aktualizacja

opublikowano 2023-08-30

7. Komunikat Komisarzy Wyborczych w Pile - zgłaszanie kandydatów Obwodowe Komisje Wyborcze

8. Komunikat Komisarzy Wyborczych w Pile - zamiar głosowania korespondencyjnego

opublikowano 2023-09-04

9. Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego w Urzędzie Gminy Złotów

opublikowano 2023-09-06

10. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowychw związku z ustawą z dnia 05.01.2011 r. Kodeks Wyborczy.

opublikowano 2023-09-08

11.  Obwieszczenie Wójta Gminy Złotów z dnia 12 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

opublikowano 2023-09-12

12. Informacja Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 15 września 2023 r.

opublikowano 2023-09-15

13. Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o transporcie do lokalu wyborczego i transporcie powrotnym (art. 37e ustawy Kodeks wyborczy)

13.1 Wniosek Transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

opublikowano 2023-09-21

14. Postanowienie nr 131/2023 Komisarza Wyborczego w Pile 1 z dnia 22 września 2023 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Złotów

15. Postanowienie nr 106/2023 Komisarza Wyborczego w Pile 1 z dnia 22 września 2023 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Złotów

16. Postanowienie nr 131/2023 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

17. Postanowienie nr 106/2023 Komisarza Wyborczego w Pile 1 z dnia 22 września 2023 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeńobwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

opublikowano 2023-09-22

18. 0Postanowienie nr 134/2023 Komisarza Wyborczego w Pile 1 z dnia 26 września 2023 r w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 6 w gminie Złotów

opublikowano 2023-09-27

19. Obwieszczenie Wójta Gminy Złotów z dnia 12 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

20. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 18 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 88 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

21. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 18 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 38 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

opublikowano 2023-10-04

22. Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

opublikowano 2023-10-04

23. Informacja Wójta Gminy Złotów o organizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 (wraz z Referendum ogólnopolskim)

opublikowano 2023-10-05

24. Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

opublikowano 2023-10-05

25. OBWIESZCZENIE OKW w Pile z 5.10.2023 r. - skreślenie z listy kandydata na posła

opublikowano 2023-10-06

26. Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych nr 11, nr 12, nr 13, nr 14 i nr 15 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

27. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Złotów z funkcjami

opublikowano 2023-10-06

28. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Pileo dokonanym skreśleniu i nowym brzmieniu karty do głosowania KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.

29. POSTANOWIENIE NR 153/2023 Komisarza Wyborczego w Pile I z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Złotów

opublikowano 2023-10-12

30. Owieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile z dnia 13 października 2023 r.

31. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów i nowym brzmieniu karty do głosowania

opublikowano 2023-10-13