Projekty uchwał na XXXV sesję w dniu 26 sierpnia 2021 r.

1. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do GPPIRPA oraz GPPN Rady Gminy Złotów na rok 2021

2. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. w sprawie zmian WPF 2021 - 2028

2.1 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. w sprawie zmian WPF 2021 – 2028

2.2 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. w sprawie zmian WPF 2021 – 2028

3. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 r.

4. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26 sierpnia 2021 r. regulamin dpstarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złotów

4.1 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. w sprawie omyłki pisarskiej Uchwała XXXIV.255.2021

6. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzierzążenko ul. Lawendowa

6.1 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. ulica  Lawendowa Dzierzążenko

7. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzierzążenko Nad Stawem

7.1 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z 26 sierpnia 2021 r. ulica Nad Stawem Dzierzążenko

7.2 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z 26 sierpnia 2021 r. ulica Wiatrakowa Dzierzążenko

7.3 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z 26 sierpnia 2021 r. ulica Zielone Łany Dzierzążenko

7.4 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z 26 sierpnia 2021 r. ulica Makowa Dzierzążenko

8. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzierzążenko ul. Rolna

8.1 Załącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. ulica Rolna Dzierzążenko

8.2 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. ulica Gajowa Dzierzążenko

8.3 Załącznik nr 3 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. ulica Widokowa Dzierzążenko

8.4 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 ulica Zielna Dzierzążenko

8.5 Załącznik nr 5 do UCHWAŁY Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. ulica Walizerska Dzierzążenko

9. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 z 26.08.2021 r. w sprawie uznania lasów za ochronne Nadleśnictwo Lipka

10. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dz. nr 111 obręb Górzna

11. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody służebność przejazdu i przechodu dz. nr 526 Nowiny

12. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. w sprawie MPZP lokalizacja instalacji fotowoltaicznych

13. UCHWAŁA Nr XXXV. .2021 z 26.08.2021 r. w sprawie MPZP zmiana Uchwały Nr XXXVIII.397.2018