Projekty Uchwał na XLIII sesję w dniu 31 marca 2022 r.

1. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII.361.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pn.: „Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022
3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok
4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
4.1 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
4.2 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic położonych miejscowości Blękwit
5.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Blękwit
6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
6.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31.03.2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
7.1 Załącznik nr do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Dzierzążenko
8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
8.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
9.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
10.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
11.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
12.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
13. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Grodno – część wsi Krzywa Wieś” na „Grodno – wieś”
14. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Kaczochy – część wsi Sławianowo” na „Kaczochy – wieś”
15. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości „Rosochy – część wsi Wąsosz” na „Rosochy – wieś”
16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2022”
17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji w latach 2020 – 2021 Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów”
18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju terenów edukacyjnych
19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złotów
19.1 Tekst jednolity zmiany Studium
19.2 Uwarunkowania
19.3 Kierunki (ZIP) 
19.4 Schemat dróg
19.5 Infrastruktura
19.6 Własność gruntów
19.7 Lista nieuwzględnionych uwag
19.8 Plik app (ZIP)p