Projekty Uchwał na XLIV sesję w dniu 28 kwietnia 2022 r.

1.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok

2.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
   2.1 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028
   2.2 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2022 – 2028

3.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
   3.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

4.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Blękwit
   4.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Blękwit

5.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
    5.1 Załącznik nr do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Blękwit

6.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
   6.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

7.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic położonych w miejscowości Blękwit
    7.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulic położonych w miejscowości Blękwit

8.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit
   8.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Blękwit

9.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
   9.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

10.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
   10.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

11.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
   11.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

12.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie
   12.1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Gminy Złotów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Międzybłocie

13.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

14.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów części nieruchomości dz. nr 881/2, 881/3, 881/4 w miejscowości Pieczyn, obręb Górzna, stanowiących własność Gminy Złotów

15.Projekt uchwały w wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej dz. nr 347/1, 347/2, 347/3, 347/4 w obrębie Radawnica, stanowiącej własność Gminy Złotów

16.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników

17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielawa

18.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Blękwit

19.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bługowo

20.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buntowo

21.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierzążenko

22.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Franciszkowo

23.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górzna

24.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo

25.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamień

26.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kleszczyna

27.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klukowo

28.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywa Wieś

29.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Międzybłocie

30.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Święta

31.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowiny

32.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Dwór

33.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pieczynek

34.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płosków

35.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radawnica

36.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudna

37.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławianowo

38.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Dzierzążno

39.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stawnica

40.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święta

41.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święta I

42.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsosz

43.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie