IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH

XLI sesja Rady Gminy Złotów w dniu 27 stycznia 2022

opublikowano 2022-02-17

XLII sesja Rady Gminy Złotów w dniu 24 lutego 2022

opublikowano 2022-02-28 

XLIII sesja Rady Gminy Złotów w dniu 31 marca 2022

opublikowano 2022-04-07

XLIV sesja Rady Gminy Złotów w dniu 28 kwietnia 2022

opublikowano 2022-05-09

XLV sesja Rady Gminy Złotów w dniu 26 maja 2022

opublikowano 2022-06-03

XLVI sesja Rady Gminy Złotów w dniu 30 czerwca 2022

opublikowano 2022-07-07

XLVII sesja Rady Gminy Złotów w dniu 28 lipca 2022

XLVIII sesja Rady Gminy Złotów w dniu 25 sierpnia 2022

opublikowano 2022-09-05

XLIX sesja Rady Gminy Złotów w dniu 29 września 2022

opublikowano 2022-10-10

L sesja Rady Gminy Złotów w dniu 19 października 2022

opublikowano 2022-10-19

LI sesja Rady Gminy Złotów w dniu 27 października 2022

0ublikowano 2022-11-03

LII sesja Rady Gminy Złotów w dniu 30 listopada 2022

opublikowano 2022-12-07

LIII sesja Rady Gminy Złotów w dniu 29 grudnia 2022

opublikoweano 2023-01-05

LIV sesja Rady Gminy Złotów w dniu 26 stycznia 2023

opublikowano 2023-02-07

LV sesja Rady Gminy Złotów w dniu 22 lutego 2023 r.

opublikowano 

LVI sesja Rady Gminy Złotów w dniu 30 marca 2023 r.

oipublikowano 2023-04-04

LVII sesja Rady Gminy Złotów w dniu 27 kwietnia 2023 r.

opublikowano 2023-05-05

LVIII sesja Rady Gminy Złotów w dniu 25 maja 2023 r

opublikowano 2023-06-01

LIX sesja Rady Gminy Złotów w dniu 29 czerwca 2023 r

opublikowano 2023-07-06

LX sesja Rady Gminy Złotów w dniu 26 lipca 2023 r

opublikowano 2023-07-27

LXI sesja Rady Gminy Złotów w dniu 31 sierpnia 2023

opublikowano 2023-09-11