SESJA XXXVI

UCHWAŁA Nr XXXVI-307-09

RADY GMINY Złotów

z dnia 29 października 2009 r.

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-308-09

 

RADY GMINY Złotów

z dnia 29 października 2009 r.

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-309-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 29 października 2009 r.

 w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-310-09

 

                             RADY GMINY ZŁOTÓW                                

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-311-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 października 2009 r.

 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym wsi Stare Dzierzążno pomiędzy Gminą Złotów a Panem Stanisławem

Oryniak zam. w Jastrowiu


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-312-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Blękwit


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-313-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 października 2009 r.

w  sprawie wyrażenia woli zawarcia POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła.


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-314-09

 

RADY GMINY Złotów

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi p. Teresy Sieczkowskiej z dnia 3 października 2009 r. na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania: