SESJA XXXIX

UCHWAŁA Nr XXXIX-346-10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2010


UCHWAŁA Nr XXXIX-347-10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2010


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-348-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-349-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Krzywa Wieś


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-350-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Pieczyn


UCHWAŁA Nr XXXIX-351-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-352-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-353-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-354-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-355-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-356-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-357-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-358-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-359-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-360-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-361-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-362-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-363-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleszczyna


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-364-10

 

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 w sprawie sprostowania błędu rachunkowego i pisarskiego