SESJA XLIX

UCHWAŁA Nr XLIX-460-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/460/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XLIX-461-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/461/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-462-10 z 9.11.2010. r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/462/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


 UCHWAŁA Nr XLIX-463-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/463/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-464-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/464/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-465-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/465/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-466-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/466/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-467-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/467/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-468-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/468/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-469-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/469/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-470-10 z 9.12.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/470/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-471-10 z 9. 11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/471/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-472-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/472/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-473-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/473/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-474-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/474/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-475-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/475/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-476-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/476/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-477-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/477/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-478-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/478/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-479-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/479/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-480-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/480/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-481-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/481/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-482-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/482/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-483-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/483/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-484-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/484/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-485-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/485/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-486-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/486/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-487-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/487/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-488-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/488/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-489-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/489/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-490-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/490/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-491-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/491/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego