Sesja nr XVIII z 27 marca 2008

Uchwała nr XVIII-140-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła


Uchwała nr XVIII-141-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie    z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Radawnicy


Uchwała nr XVIII-142-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Sławianowie


Uchwała nr XVIII-143-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie    z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Świętej


Uchwała nr XVIII-144-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków


Uchwała nr XVIII-145-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków dla mieszkańców

Gminy Złotów


Uchwała nr XVIII-146-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Krzywa Wieś


Uchwała nr XVIII-147-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Krzywa Wieś


Uchwała nr XVIII-148-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Krzywa Wieś


Uchwała nr XVIII-149-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Krzywa Wieś


Uchwała nr XVIII-150-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Rudna


Uchwała nr XVIII-151-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości  Święta


Uchwała nr XVIII-152-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/267/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów na obszarze wsi Nowa Święta, w rejonie jeziora Śmiardowskiego


Uchwała nr XVIII-153-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/269/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla terenów miejscowości Międzybłocie


Uchwała nr XVIII-154-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/270/05 Rady Gminy Złotów z dnia  25 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla terenów w obrębie  miejscowości Święta


Uchwała nr XVIII-155-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/271/05 Rady Gminy Złotów z dnia                   25 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla terenów w obrębie miejscowości Blękwit