Sesja Nr VII z dnia 26 kwietnia 2007

Uchwała nr VII-58-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Złotów

na rok 2007


Uchwała nr VII-59-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złotów

za rok 2006


Uchwała nr VII-60-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w Gminie Złotów