Sesja nr VI z dnia 29 marca 2007

Uchwała Nr VI-50-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Złotów

na rok 2007


Uchwała Nr VI-51-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.


Uchwała Nr VI-52-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr VI-53-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów


Uchwała Nr VI-54-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


Uchwała Nr VI-55-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.


Uchwała Nr VI-56-07

 RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów  dla terenów w obrębie Dzierzążenko – dz. nr 73/1


Uchwała Nr VI-57-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Złotów

 o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania ich o skutku niedopełnienia tego obowiązku.