Sesja nr II z dnia 05 grudnia 2006

Uchwała nr II-6-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy


Uchwała nr II-7-06      Uchwała nr II-7-06 cd.

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na rok 2006


Uchwała nr II-8-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu

 budżetu Gminy.


Uchwała nr II-9-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu

budżetu Gminy.


Uchwała nr II-10-06

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia  2006 r.

w sprawie zobowiązania  w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2006.


Uchwała nr II-11-06

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia  2006 r.

w sprawie zobowiązania  w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2006.


Uchwała nr II-12-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia 2006 r.

       w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów.


Uchwała nr II-13-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z   dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania komisji ds. uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania  przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów


Uchwała nr II-14-06

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z  dnia 05 grudnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała nr II-15-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Załącznik nr 1 do uchłały nr II-15-06        Załącznik nr 2 do uchłały nr II-15-06

Załącznik nr 3 do uchłały nr II-15-06        Załacznik nr 4 do uchłały nr II-15-06

Załącznik nr 5 do uchłały nr II-15-06        Załącznik nr 6 do uchłały nr II-15-06

Załącznik nr 7 do uchłały nr II-15-06        Załącznik nr 8 do uchłały nr II-15-06

Załącznik nr 9 do uchłały nr II-15-06        Załącznik nr 10 do uchłały nr II-15-06

Załącznik nr 11 do uchłały nr II-15-06        Załącznik nr 12 do uchłały nr II-15-06 


Uchwała nr II-16-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia  2006 r.

w sprawie  sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawnica


Uchwała nr II-17-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia  2006 r.

w sprawie  sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej  nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawnica


Uchwała nr II-18-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów


Uchwała nr II-19-06

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Złotów


Uchwała nr II-20-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy