Sesje Rady Gminy - Uchwały podjęte

SESJA L

UCHWAŁA Nr L-492-10 z 10.11.2010 r.

UCHWAŁA Nr L/492/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowego

wsparcia rozwoju sportu w Gminie  Złotów

 

SESJA XLIX

UCHWAŁA Nr XLIX-460-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/460/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XLIX-461-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/461/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-462-10 z 9.11.2010. r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/462/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


 UCHWAŁA Nr XLIX-463-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/463/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-464-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/464/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-465-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/465/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-466-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/466/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-467-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/467/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-468-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/468/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-469-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/469/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-470-10 z 9.12.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/470/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-471-10 z 9. 11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/471/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-472-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/472/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-473-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/473/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-474-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/474/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-475-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/475/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-476-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/476/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-477-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/477/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-478-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/478/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-479-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/479/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-480-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/480/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-481-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/481/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-482-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/482/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-483-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/483/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-484-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/484/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-485-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/485/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-486-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/486/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-487-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/487/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-488-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/488/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-489-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/489/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-490-10 z 9.11.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLIX/490/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLIX-491-10 z 9.11.2010 r. 

 

UCHWAŁA Nr XLIX/491/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


SESJA XLVIII

UCHWAŁA Nr XLVIII-452-10 z 28.10.2010

UCHWAŁA Nr XLVIII/452/10

RADY GMINY Złotów

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLVIII-453-10 z 28.10.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/453/10

RADY GMINY  Złotów

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu   budżetu gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”


UCHWAŁA Nr XLVIII-454-10 z 28.10.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII /454/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie  udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Złotowskiemu


UCHWAŁA Nr XLVIII-455-10 z 28.10.2010

UCHWAŁA Nr XLVIII/455/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/ 22 /06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania

w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów

i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.


UCHWAŁA Nr XLVIII-456-10 z 28.10.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/456/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr XLVIII-457-10 z 28.10.2010 r.

 UCHWAŁA   Nr XLVIII/457/10

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z  dnia 28 października 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/15/06 Rady Gminy Złotów z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków

od nieruchomości, rolnego i leśnego


UCHWAŁA Nr XLVIII-458-10 z 28.10.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/458/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Programu i zasad współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011”


UCHWAŁA Nr XLVIII-459-10 z 28.10.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/459/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2011


 

SESJA XLVII

UCHWAŁA Nr XLVII-415-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/415/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010  r.

w sprawie  przeznaczenia środków finansowych pochodzących

z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


UCHWAŁA Nr XLVII-416-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/416/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/87/99 Rady Gminy Złotów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ustalenia diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


UCHWAŁA Nr XLVII-417-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/417/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010


UCHWAŁA Nr XLVII-418-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA  Nr  XLVII/418/10

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z  dnia 23 września 2010  r.

w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Czarci Staw”


UCHWAŁA Nr XLVII-419-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA  Nr XLVII /419/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/195/05 Rady Gminy Złotów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powołania społecznego zastępcy dyrektora w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę  Złotów


UCHWAŁA Nr XLVII-420-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/420/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości  Nowy Dwór


UCHWAŁA Nr XLVII-421-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/421/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-422-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/422/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-423-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/423/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-424-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/424/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-425-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/425/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-426-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/426/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-427-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/427/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-428-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/428/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-429-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/429/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-430-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/430/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-431-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/431/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-432-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/432/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-433-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/433/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-434-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/434/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-435-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/435/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-436-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/436/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA Nr XLVII-437-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/437/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Sławianowo


UCHWAŁA Nr XLVII-438-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/438/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Sławianowo


UCHWAŁA Nr XLVII-439-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/439/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-440-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/440/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-441-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/441/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-442-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/442/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-443-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/443/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-444-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/444/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-445-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/445/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-446-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/446/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-447-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/447/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-448-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/448/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-449-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/449/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-450-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/450/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


UCHWAŁA Nr XLVII-451-10 z 23.09.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVII/451/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa


SESJA XLVI

UCHWAŁA Nr XLVI-409-10 z 26.08.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/409/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLVI-410-10 z 26.08.2010

UCHWAŁA Nr XLVI /410/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 sierpnia  2010 r.

w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Złotowskiemu.


UCHWAŁA Nr XLVI-411-10 z 26.08.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/411/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 sierpnia 2010  r.

w sprawie:  przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


UCHWAŁA Nr XXLVI-412-10 z 26.08.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/412/10

RADY GMINY  Złotów

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”


UCHWAŁA Nr XLVI-413-10 z 26.08.2010 r.

UCHWAŁA nr XLVI/413/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 sierpnia  2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


SESJA XLV

UCHWAŁA Nr XLV-402-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/402/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLV-403-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/403/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody dla Związku Gmin Krajny na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obiektu Zagospodarowania Odpadów w ramach zadań ZUO Piła oraz wykonywanie robót budowlanych na działkach 468/2 i 468/1 w Stawnicy,                        gmina Złotów, pow. złotowski


UCHWAŁA Nr XLV-404-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/404/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

     w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami Porozumienia Międzygminnego, w celu złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla inwestycji w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – ZUO Piła.


UCHWAŁA Nr XLV-405-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/405/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Pile na lata 2009 – 2020”.


UCHWAŁA Nr XLV-406-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/406/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XLV-407-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/407/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XLV-408-10 z 21.07.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLV/408/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 lipca 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


SESJA XLIV

UCHWAŁA Nr XLIV-394-10 24.06.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/394/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLIV-395-10 z 24.06.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/395/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu    gminy oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.


UCHWAŁA Nr XLIV-396-10 z 24.06.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/396/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Skic


UCHWAŁA Nr XLIV-397-10 z 24.06.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/397/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Skic


UCHWAŁA Nr XLIV-398-10 z 24.06.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/398/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień


UCHWAŁA Nr XLIV-399-10 z 24.06.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/399/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klukowo


UCHWAŁA Nr XLIV-400-10 z 24.06.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/400/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/363/10 Rady

Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleszczyna


UCHWAŁA Nr XLIV-401-10 z 24.06.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIV/401/10
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie upoważnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złożenia wniosku w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Oś Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia


SESJA XLIII

UCHWAŁA Nr XLIII-379-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/379/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLIII-380-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/380/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja  2010 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania


UCHWAŁA Nr XLIII-381-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/381/10

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 27 maja  2010 r.

   w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.


Uchwała XLIII-382-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/382/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”


Uchwała XLIII-383-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/383/10

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 27 maja  2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.


UCHWAŁA Nr XLIII-384-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/384/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego


UCHWAŁA Nr XLIII-385-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/385/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów    na lata 2010-2013”       


UCHWAŁA Nr XLIII-386-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/386/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Stawnica


UCHWAŁA Nr XLIII-387-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/387/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Stawnica


UCHWAŁA Nr XLIII-388-10 z 37.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/388/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Stawnica


UCHWAŁA Nr XLIII-389-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/389/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Stawnica


UCHWAŁA Nr XLIII-390-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/390/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Zalesie


UCHWAŁA Nr XLIII-391-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/391/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Zalesie


UCHWAŁA Nr XLIII-392-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/392/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/378/10

Rady Gminy Złotów z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górzna


UCHWAŁA XLIII-393-10 z 27.05.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/393/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


SESJA XLII

UCHWAŁA Nr XLII-374-10 z 22.04.2010 r.

UCHWAŁA  Nr XLII/374/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złotów za rok 2009


UCHWAŁA Nr XLII-375-10 z 22.04 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLII/375/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLII-376-10 z 22.04.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLII/376/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła


UCHWAŁA Nr XLII-377-10 z 22.04.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLII/377/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Złotów na roboty budowlane w Kościele Szachulcowym w Sławianowie


UCHWAŁA Nr XLII-378-10 z 22.04.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLII/378/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Górzna


SESJA XLI

UCHWAŁA Nr XLI-368-10 z 25.03.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/368/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLI-369-10 z 25.03.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/369/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy

na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA Nr XLI-370-10 z 25.03.2010 r.

 

UCHWAŁA Nr XLI/370/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Złotów


UCHWAŁA Nr XLI-371-10 z 25.03.2010 r.

UCHWAŁA Nr XLI/371/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/22/06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów  i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych


UCHWAŁA Nr XLI-372-10 z 25.03.2010 r.

UCHWAŁA  Nr XLI/372/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 i zbiorowe odprowadzanie ścieków


UCHWAŁA Nr XLI-373-10 z 25.03.2010 r.

UCHWAŁA  Nr XLI/373/10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków

dla mieszkańców Gminy Złotów


SESJA XL

UCHWAŁA nr XL-365-10 z 25.02.2010 r.

UCHWAŁA Nr XL/365 /10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 r


UCHWAŁA Nr XL-366-10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 lutego 2010 r.

 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


 

UCHWAŁA Nr XL-367-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 25 lutego 2010 r.

 w sprawie przystąpienia Gminy Złotów do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Krajeńskie”, jako członek zwyczajny

 

 

 

 

SESJA XXXIX

UCHWAŁA Nr XXXIX-346-10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2010


UCHWAŁA Nr XXXIX-347-10

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2010


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-348-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  na 2010 rok.


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-349-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Krzywa Wieś


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-350-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Pieczyn


UCHWAŁA Nr XXXIX-351-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-352-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-353-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-354-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-355-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-356-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-357-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-358-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-359-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-360-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-361-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-362-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-363-10

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kleszczyna


 

UCHWAŁA Nr XXXIX-364-10

 

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 w sprawie sprostowania błędu rachunkowego i pisarskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA XXXVIII

UCHWAŁA Nr XXXVIII-326-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na

2009 rok.


UCHWAŁA Nr XXXVIII-327-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2009.


UCHWAŁA Nr XXXVIII-328-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2009 – 2015


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-329-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-330-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-331-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-332-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-333-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-334-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-335-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-336-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-337-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-338-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowy Dwór


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-339-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Franciszkowo


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-340-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Franciszkowo


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-341-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-342-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotwie


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-343-09

 

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Złotów


 

UCHWAŁA Nr XXXVIII-344-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/297/09 Rady Gminy Złotów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

zabudowanej położonej w miejscowości Blękwit


UCHWAŁA Nr XXXVIII-345-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu na 2010 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA XXXVII

UCHWAŁA Nr XXXVII-315-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na

2009 rok.


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-316-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górzna


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-317-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2010.


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-318-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Krzywa Wieś


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-319-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Skic


 

UCHWAŁA Nr XXXXVII-320-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


 

UCHWAŁA Nr XXXXVII-321-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


 

UCHWAŁA Nr XXXXVII-322-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-323-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-324-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Zalesie


 

UCHWAŁA Nr XXXVII-325-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”

 

 

 

 

 

 

SESJA XXXVI

UCHWAŁA Nr XXXVI-307-09

RADY GMINY Złotów

z dnia 29 października 2009 r.

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-308-09

 

RADY GMINY Złotów

z dnia 29 października 2009 r.

 w sprawie zaciągnięcia pożyczki oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-309-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 29 października 2009 r.

 w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-310-09

 

                             RADY GMINY ZŁOTÓW                                

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-311-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 października 2009 r.

 w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym wsi Stare Dzierzążno pomiędzy Gminą Złotów a Panem Stanisławem

Oryniak zam. w Jastrowiu


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-312-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Blękwit


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-313-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 października 2009 r.

w  sprawie wyrażenia woli zawarcia POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła.


 

UCHWAŁA Nr XXXVI-314-09

 

RADY GMINY Złotów

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi p. Teresy Sieczkowskiej z dnia 3 października 2009 r. na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

SESJA NR XXXV

UCHWAŁA Nr XXXV-296-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Złotów na rok 2009


 

UCHWAŁA Nr XXXV-297-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Blękwit


 

UCHWAŁA Nr XXXV-298-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie nabycia na własność przez Gminę Złotów nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Blękwit


 

UCHWAŁA Nr XXXV-299-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Blękwit


 

 

UCHWAŁA Nr XXXV-300-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Radawnicy


UCHWAŁA Nr XXXV-301-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/142/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Sławianowie


UCHWAŁA Nr XXXV-302-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/143/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Świętej


 

UCHWAŁA Nr XXXV-303-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów


 

UCHWAŁA Nr XXXV-304-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Złotów na rok 2009


 

UCHWAŁA Nr XXXV-305-09

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Złotów na rok 2009

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

SESJA NR XXXIV

UCHWAŁA Nr XXXIV-280-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych


 

UCHWAŁA Nr XXXIV-281-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Blękwit


UCHWAŁA Nr XXXIV-282-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

  w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Blękwit


UCHWAŁA Nr XXXIV-283-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości  Krzywa Wieś


UCHWAŁA Nr XXXIV-284-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Skic


UCHWAŁA Nr XXXIV-285-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Rudna


UCHWAŁA Nr XXXIV-286-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej

położonej w miejscowości Rudna


UCHWAŁA Nr XXXIV-287-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XXXIV-288-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od

Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XXXIV-289-09

RADA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od

Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XXXIV-290-09

RADA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od

Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XXXIV-291-09

RADA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od

Agencji Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA Nr XXXIV-292-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 w sprawie przekazania w dzierżawę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oddanych do eksploatacji stanowiących 

mienie Gminy Złotów Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o.o.


UCHWAŁA Nr XXXIV-293-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 sierpnia  2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w rejonie miejscowości Pieczynek, Klukowo i Blękwit.


SESJA NR XXXIII

UCHWAŁA Nr XXXIII-275-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA Nr XXXIII-276-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 czerwca 2009 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie


UCHWAŁA Nr XXXIII-277-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/125/04 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Złotów na lata 2004 – 2011

i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Złotów na lata 2004 – 2011.


UCHWAŁA Nr XXXIII-278-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 czerwca 2009 r.

 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze


SESJA NR XXXII

UCHWAŁA Nr XXXII-265-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r.

  w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących

z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


UCHWAŁA Nr XXXII-266-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 


UCHWAŁA Nr XXXII-267-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XXXII-268-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Nowa  Święta


UCHWAŁA Nr XXXII-269-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XXXII-270-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XXXII-271-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Święta


UCHWAŁA Nr XXXII-272-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/172/08 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanych na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Lipka


UCHWAŁA Nr XXXII-273-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie zaopiniowania listy nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – obszar Dolina Łobżonki


SESJA NR XXXI

UCHWAŁA Nr XXXI-253-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/218/08

Rady Gminy Złotów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA Nr XXXI-254-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/219/08

Rady Gminy Złotów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA Nr XXXI-255-09

RADY GMINY  Złotów

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.


UCHWAŁA Nr XXXI-256-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złotów za rok 2008


UCHWAŁA Nr XXXI-257-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Krzywa Wieś


UCHWAŁA Nr XXXI-258-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Krzywa Wieś


UCHWAŁA Nr XXXI-259-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości Skic


UCHWAŁA Nr XXXI-260-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości Rudna


UCHWAŁA Nr XXXI-261-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały

Nr XXVII/195/05 Rady Gminy Złotów

z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powołania społecznego zastępcy dyrektora w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę Złotów


UCHWAŁA Nr XXXI-262-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


UCHWAŁA Nr XXXI-263-09

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

 w sprawie nabycia na własność przez Gminę Złotów nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Blękwit


SESJA NR XXX

UCHWAŁA NR XXX-241-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego


UCHWAŁA NR XXX-242-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego


UCHWAŁA NR XXX-243-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła


UCHWAŁA NR XXX-244-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu


UCHWAŁA NR XXX-245-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 i zbiorowe odprowadzanie ścieków


UCHWAŁA NR XXX-246-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Krzywa Wieś


UCHWAŁA NR XXX-247-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA NR XXX-248-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA NR XXX-249-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych położonych

w obrębie geodezyjnym wsi Nowy Dwór i Dzierzążenko pomiędzy Gminą Złotów a Państwem Renatą i Tadeuszem Beger

 zam. w Nowym Dworze 18A


UCHWAŁA NR XXX-250-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i trybu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów


UCHWAŁA NR XXX-251-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów


 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA NR XXIX

UCHWAŁA NR XXIX-230-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej


UCHWAŁA NR XXIX-231-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Złotów


UCHWAŁA NR XXIX-232-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Radawnicy


UCHWAŁA NR XXIX-233-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/142/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Sławianowie


UCHWAŁA NR XXIX-234-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVIII/143/08 Rady Gminy Złotów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Świętej


UCHWAŁA NR XXIX-235-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA NR XXIX-236-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA NR XXIX-237-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA NR XXIX-238-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA NR XXIX-239-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/216/08 Rady Gminy

Złotów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do

projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne

Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII-221-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania 

i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów


UCHWAŁA NR XXVIII-222-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej

w miejscowości  Święta


UCHWAŁA NR XXVIII-223-09.pdf

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej w miejscowości  Święta


UCHWAŁA NR XXVIII-224-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej

w miejscowości  Święta


UCHWAŁA NR XXVIII-225-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA NR XXVIII-226-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej  położonej

w miejscowości  Święta


UCHWAŁA NR XXVIII-227-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej

położonej w miejscowości Blękwit


UCHWAŁA NR XXVIII-228-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od

Agencji Nieruchomości Rolnych


 

 

 

 

 

 

SESJA NR XXVII

UCHWAŁA NR XXVII-211-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/177/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA NR XXVII-212-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/193/08 Rady Gminy Złotów                                    z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA NR XXVII-213-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz firmy ENEA S.A.

urządzeń oświetlenia ulicznego.


UCHWAŁA NR XXVII-214-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z   dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie powołania komisji ds. uzgodnienia treści

Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów


UCHWAŁA NR XXVII-215-08.pdf

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2009.


UCHWAŁA NR XXVII-216-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich


UCHWAŁA NR XXVII-217-08.pdf

Rady Gminy Złotów

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu na rok 2009


UCHWAŁA NR XXVII-218-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia

w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA NR XXVII-219-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


SESJA NR XXVI

UCHWAŁA NR XXVI-203-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLVI/380/06 Rady Gminy Złotów         z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych 


UCHWAŁA NR XXVI-204-2008.pdf

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zobowiązania w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2008.


UCHWAŁA NR XXVI-205-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008  r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA NR XXVI-206-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/177/08 Rady Gminy Złotów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA NR XXVI-207-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa Wieś


UCHWAŁA NR XXVI-208-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawnej gruntu

na okres dłuższy niż 3 lata


UCHWAŁA NR XXVI-209-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o dzierżawę gruntu

na okres do 3 lat


 

 

 

SESJA NR XXV

UCHWAŁA Nr XXV-192-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów

na rok 2008.


UCHWAŁA Nr XXV-193-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu     budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” 


UCHWAŁA Nr XXV-194-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 23 października 2008 r.

w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr XXV-195-08.pdf

Rady Gminy Złotów

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2008

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2009 na obszarze Gminy.


UCHWAŁA Nr XXV-196-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/195/05

Rady Gminy Złotów

z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie powołania społecznego zastępcy dyrektora w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach prowadzonych przez Gminę  Złotów


UCHWAŁA Nr XXV-197-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XXV-198-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XXV-199-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XXV-200-08.pdf 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA Nr XXV-201-08.pdf 

RADY GMINY ZŁOTÓW

 dnia 23 października 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym


 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA NR XXIV

UCHWAŁA NR XXIV-188-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na rok 2008.


UCHWAŁA NR XXIV-189-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy


UCHWAŁA NR XXIV-190-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Złotów w rejonie miejscowości Pieczynek, Klukowo i Blękwit


UCHWAŁA NR XXIV-191-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/125/04 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Złotów na lata 2004 – 2011 i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Złotów na lata 2004 – 2011.


SESJA NR XXIII

   UHWAŁA NR XXIII-178-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów

na rok 2008.


UHWAŁA NR XXIII-179-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


UHWAŁA NR XXIII-180-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego

w budynku nr 31 położonym we wsi Bługowo, stanowiącym własność Gminy Złotów.


UHWAŁA NR XXIII-181-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego wraz z działką

położonych we wsi Bługowo


UHWAŁA NR XXIII-182-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu położonego w miejscowości Radawnica, stanowiącym własność Gminy Złotów


UHWAŁA NR XXIII-183-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UHWAŁA NR XXIII-184-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UHWAŁA NR XXIII-185-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UHWAŁA NR XXIII-186-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UHWAŁA NR XXIII-187-2008.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia  28 sierpnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w Gminie Złotów

załącznik do uchwały XXIII-187-2008.pdf


SESJA NR XXII

UCHWAŁA Nr XXII-173-08 z 28.07.2008 r

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad wypłat diet sołtysom - przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy


UCHWAŁA Nr XXII-174-08 z 28.07.2008 r

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian

do Uchwały Nr VI/55/07 Rady Gminy Złotów

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.


UCHWAŁA Nr XXII-175-08 z 28.07.2008

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów

na rok 2008.


UCHWAŁA Nr XXII-176-08 z dnia 28.07.2008

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów


UCHWAŁA Nr XXII-177-08 z dnia 28.07.2008

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu     budżetu Gminy oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco”


Sesja nr XXI z 24 czerwca 2008

UCHWAŁA NR XXI-166-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

  w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej 

 w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XXI-167-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XXI-168-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XXI-169-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XXI-170-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Radawnica


UCHWAŁA NR XXI-171-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Pieczynek


UCHWAŁA NR XXI-172-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości niezabudowanych na rzecz

Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe  - Nadleśnictwo Lipka


Sesja nr XX z 29 maja 2008

UCHWAŁA NR XX-158-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.    

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Górznej


UCHWAŁA NR XX-160-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Złotowskiemu


UCHWAŁA NR XX-161-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.

  w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części kwoty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


UCHWAŁA NR XX-162-08.pdf

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu  budżetu Gminy oraz zabezpieczenia

w formie „weksla in blanco”


UCHWAŁA NR XX-163-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego

deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XX-164-08.pdf

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny


 

 

Sesja nr XIX z dnia 24 kwietnia 2008

UCHWAŁA NR XIX-157-08.

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złotów za rok 2007

 

Sesja nr XVIII z 27 marca 2008

Uchwała nr XVIII-140-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła


Uchwała nr XVIII-141-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie    z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Radawnicy


Uchwała nr XVIII-142-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Sławianowie


Uchwała nr XVIII-143-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za korzystanie    z posiłków w stołówce zorganizowanej w Szkole Podstawowej w Świętej


Uchwała nr XVIII-144-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

odprowadzanie ścieków


Uchwała nr XVIII-145-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków dla mieszkańców

Gminy Złotów


Uchwała nr XVIII-146-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Krzywa Wieś


Uchwała nr XVIII-147-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Krzywa Wieś


Uchwała nr XVIII-148-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Krzywa Wieś


Uchwała nr XVIII-149-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Krzywa Wieś


Uchwała nr XVIII-150-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Rudna


Uchwała nr XVIII-151-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości  Święta


Uchwała nr XVIII-152-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/267/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów na obszarze wsi Nowa Święta, w rejonie jeziora Śmiardowskiego


Uchwała nr XVIII-153-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/269/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla terenów miejscowości Międzybłocie


Uchwała nr XVIII-154-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/270/05 Rady Gminy Złotów z dnia  25 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla terenów w obrębie  miejscowości Święta


Uchwała nr XVIII-155-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/271/05 Rady Gminy Złotów z dnia                   25 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla terenów w obrębie miejscowości Blękwit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sesja nr XVII z 28 lutego 2008

Uchwała nr XVII-131-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/272/05 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla terenów w obrębie  miejscowości Nowy Dwór - Dzierzążenko - Wielatowo


Uchwała nr XVII-132-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie Dzierzążenko – działki nr 413/55 do 413/76


Uchwała nr XVII-133-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko – „wiatrak”


Uchwała nr XVII-134-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Międzybłocie


Uchwała nr XVII-135-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Płosków


Uchwała nr XVII-136-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Święta


Uchwała nr XVII-137-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 lutego 2008 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Stare Dzierzążno


Uchwała nr XVII-138-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 LUTEGO 2008 r.

W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

DLA OBSZARU GMINNEJ PRZESTRZENI ROLNICZO LEŚNEJ

 WYŁĄCZONEJ Z LOKALIZACJI NOWEJ ZABUDOWY W GMINIE ZŁOTÓW


Sesja nr XVI z 31 stycznia 2008

Uchwała XVI-123-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania

i przyznawania dodatków

nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów


Uchwała XVI-124-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Uchwała XVI-125-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/55/07

 Rady Gminy Złotów

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.


Uchwała XVI-126-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie nabycia na własność przez Gminę Złotów

nieruchomości gruntowej

niezabudowanej  położonej w miejscowości Nowa Święta


Uchwała XVI-127-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie nabycia na własność przez Gminę Złotów

nieruchomości gruntowych

niezabudowanych położonych w miejscowości Kleszczyna


Uchwała XVI-128-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora

Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Radawnicy,

Publicznego Gimnazjum Nr 2

w Świętej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawnicy .


Uchwała XVI-129-08.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w   sprawie powołania komisji konkursowej


SESJA NR XV z dnia 19 grudnia 2007

Uchwała XV-115-07 

 

z dnia 19 grudnia  2007 r.

w sprawie zobowiązania  w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2007.


Uchwała XV-116-07

 

z dnia 19 grudnia   2007 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/103/07 Rady Gminy Złotów
z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy


Uchwała XV-117-07

 

z dnia 19 grudnia   2007 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/98/07 Rady Gminy Złotów
z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy


Uchwała XV-118-07

 

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2008.


Uchwała XV-119-07

 

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/55/07

Rady Gminy Złotów

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.


Uchwała XV-120-07

 

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Złotów do Stowarzyszenia
p.n. Lokalna Grupa Działania „KRAJNA NAD NOTECIĄ”


Uchwała XV-121-07

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu na rok 2008


SESJA NR XIV z dnia 22.11.2007

UCHWAŁA NR XIV-102-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22listopada   2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XIV-103-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22listopada   2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XIV-104-07

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 22  listopada 2007 r.

w sprawie zobowiązania  w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2007.


UCHWAŁA NR XIV-106-07

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 22  listopada 2007 r.

w sprawie zobowiązania  w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2007.


UCHWAŁA NR XIV-107-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA NR XIV-108-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


UCHWAŁA NR XIV-109-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z  dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie  wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości tej opłaty, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności


UCHWAŁA NR XIV-110-07

RADYGMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze

trzy kwartały roku 2007

stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2008

na obszarze Gminy.


UCHWAŁA NR XIV-111-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu wynagradzania

i przyznawania dodatków

nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych

i oddziałach  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów.


UCHWAŁA NR XIV-112-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z   dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie powołania komisji ds. uzgodnienia treści

Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów


UCHWAŁA NR XIV-113-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 listopada 2007 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Radawnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA NR XIII z dnia 25.10.07

UCHWAŁA NR XIII-98-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 października   2007 r. r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XIII-99-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


UCHWAŁA NR XIII-100-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie wyrażenia opinii o celowości realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji
w Radawnicy.


SESJA NR XII z dnia 27.09.2007

UCHWAŁA NR XII-90-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 września  2007 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy Złotów
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy


UCHWAŁA NR XII-91-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 września  2007  r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XII-92-07

RADY GMINY  Złotów

z dnia 27 września   2007roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


UCHWAŁA NR XII-93-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 września  2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/ 22   /06 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych


UCHWAŁA NR XII-94-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego

SESJA NR XI z dnia 30 sierpnia2007

UCHWAŁA XI-77-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr  XXXIII/279/05 Rady Gminy Złotów z dnia 22 września 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Zlotów oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy.


UCHWAŁA XI-78-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu  na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy


UCHWAŁA XI-79-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy


UCHWAŁA XI-80-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Złotowskiemu


UCHWAŁA XI-81-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy


UCHWAŁA XI-82-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy


UCHWAŁA XI-83-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Kleszczyna


UCHWAŁA XI-84-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Kleszczyna


UCHWAŁA XI-85-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA XI-86-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości Święta


UCHWAŁA XI-87-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości Krzywa Wieś


UCHWAŁA XI-88-07

RADA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność przez Gminę Złotów sieci

wodociągowej w miejscowości Dzierzążenko.

 

Sesja nr X z dnia 19 lipca 2007

Uchwała nr X-72-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Złotów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych


Uchwała nr X-73-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Złotów.


Uchwała nr X-74-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/226/2000

Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Gminy Złotów do roku 2015


Uchwała nr X-75-07

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 19 lipca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian

do Uchwały Nr XXXV/292/05 Rady Gminy Złotów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złotów”

Sesja nr IX z dnia 28 czerwca 2007


Uchwała Nr IX-64-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów

na rok 2007.


Uchwała Nr IX-65-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


Uchwała Nr IX-66-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


Uchwała Nr IX-67-07

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.


Uchwała Nr IX-68-07

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Złotowskiemu


Uchwała Nr IX-69-07

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


Uchwała Nr IX-70-07

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


Uchwała Nr IX-71-07

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


 

 

Sesja Nr VIII z dnia 24 maja 2007

Uchwała nr 61


Uchwała Nr VIII-62-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła


Uchwała Nr VIII-63-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 24 maja 2007 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów

 

Sesja Nr VII z dnia 26 kwietnia 2007

Uchwała nr VII-58-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Złotów

na rok 2007


Uchwała nr VII-59-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złotów

za rok 2006


Uchwała nr VII-60-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni wiatrowych w Gminie Złotów


 

 

Sesja nr VI z dnia 29 marca 2007

Uchwała Nr VI-50-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Złotów

na rok 2007


Uchwała Nr VI-51-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.


Uchwała Nr VI-52-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr VI-53-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów


Uchwała Nr VI-54-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


Uchwała Nr VI-55-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.


Uchwała Nr VI-56-07

 RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów  dla terenów w obrębie Dzierzążenko – dz. nr 73/1


Uchwała Nr VI-57-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 29 marca 2007 r.

 

w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Gminy Złotów

 o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz poinformowania ich o skutku niedopełnienia tego obowiązku.


 

 

 

 

Sesji nr V z dnia 22 lutego 2007

Uchwała Nr V-34-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Złotów

na rok 2007

 


Uchwała Nr V-35-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Uchwała Nr V-36-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Uchwała Nr V-37-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Uchwała Nr V-38-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie nabycia na własność  od Spółdzielczego Kombinatu Rolno-Przemysłowego ,,ROLTEX” w upadłości w Górznej lokalu mieszkalnego oraz udziału w gruncie


Uchwała Nr V-39-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie nabycia na własność od Spółdzielczego Kombinatu Rolno-Przemysłowego ,,ROLTEX” w upadłości w Górznej lokalu mieszkalnego oraz działki


Uchwała Nr V-40-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


Uchwała Nr V-41-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


Uchwała Nr V-42-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


Uchwała Nr V-43-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


Uchwała Nr V-44-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


Uchwała Nr V-45-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych.


Uchwała Nr V-46-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej  położonej

w miejscowości  Kamień


Uchwała Nr V-47-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie nabycia na własność przez Gminę Złotów nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Radawnica


Uchwała Nr V-48-07

RADY GMINY ZŁOTOW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/5/06 Rady Gminy Złotów z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


Uchwała Nr V-49-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 22 lutego 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy Złotów z dnia 5 grudnia 2006 r. powołania stałych Komisji Rady Gminy


Sesja nr IV z dnia 25 stycznia 2007

Uchwała nr IV-30-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złotów na rok 2007.

Uzasadnienie do Uchwały nr IV-30-07


Uchwała nr IV-31-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 stycznia 2007 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków

nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów.


Uchwała nr IV-32-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 stycznia 2007 r.

     w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży

radnych gminy


Uchwała nr IV-33-07

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 25 stycznia 2007 r.

 w sprawie zabezpieczenia w formie „WEKSLA IN BLANCO”

Sesja nr III z dnia 21 grudnia 2006

Uchwała nr III-21-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na rok 2006


Uchwała nr III-22-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie przekazania w użytkowanie mienia komunalnego służącego do wykonywania zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych


Uchwała nr III-23-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania przedstawiciela Gminy na członka Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie


Uchwała nr III-24-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie nabycia na własność przez Gminę Złotów nieruchomości gruntowej

położonej w miejscowości Radawnica


Uchwała nr III-25-06

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Gminy Złotów na rok 2007.


Uchwała nr III-26-06

RADY   GMINY   ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Złotów na lata 2007-2010


Uchwała nr III-27-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podejmowania niektórych czynności w sprawach ze stosunku pracy Wójta Gminy


Uchwała nr III-28-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy jako upoważnionego do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego

dla Przewodniczącego Rady Gminy


Uchwała nr III-29-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/387/06 Rady Gminy Złotów
z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy

Sesja nr II z dnia 05 grudnia 2006

Uchwała nr II-6-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy


Uchwała nr II-7-06      Uchwała nr II-7-06 cd.

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na rok 2006


Uchwała nr II-8-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu

 budżetu Gminy.


Uchwała nr II-9-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu

budżetu Gminy.


Uchwała nr II-10-06

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia  2006 r.

w sprawie zobowiązania  w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2006.


Uchwała nr II-11-06

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia  2006 r.

w sprawie zobowiązania  w zakresie podjęcia  inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Gminy na rok 2006.


Uchwała nr II-12-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia 2006 r.

       w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach  przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów.


Uchwała nr II-13-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z   dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania komisji ds. uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania  przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów


Uchwała nr II-14-06

RADY  GMINY  ZŁOTÓW

z  dnia 05 grudnia 2006 r.

w sprawie: ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała nr II-15-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 05 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Załącznik nr 1 do uchłały nr II-15-06        Załącznik nr 2 do uchłały nr II-15-06

Załącznik nr 3 do uchłały nr II-15-06        Załacznik nr 4 do uchłały nr II-15-06

Załącznik nr 5 do uchłały nr II-15-06        Załącznik nr 6 do uchłały nr II-15-06

Załącznik nr 7 do uchłały nr II-15-06        Załącznik nr 8 do uchłały nr II-15-06

Załącznik nr 9 do uchłały nr II-15-06        Załącznik nr 10 do uchłały nr II-15-06

Załącznik nr 11 do uchłały nr II-15-06        Załącznik nr 12 do uchłały nr II-15-06 


Uchwała nr II-16-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia  2006 r.

w sprawie  sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawnica


Uchwała nr II-17-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia  2006 r.

w sprawie  sprzedaży na własność w formie bezprzetargowej  nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radawnica


Uchwała nr II-18-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Złotów


Uchwała nr II-19-06

RADY GMINY  ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Złotów


Uchwała nr II-20-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych Gminy

Sesja nr I z dnia 27 listopada 2006

Uchwała nr I-1-06

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Złotów


Uchwała nr I-2-06 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Złotów


 

Uchwała nr I-3-06

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Złotów


 

Uchwała nr I-4-06

 

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy ZłotówDokumenty do pobrania: