uchwały 2005

 

27.01.05
                  SESJA NR XXVI

UCHWAŁA Nr XXVI-191-05 regulamin wyn. naucz..

24.02.2005
                           SESJA NR XXVII

UCHWAŁA XXVII-192-05 zm. budż.

Uchwała Nr XXVII-193-05 nadanie im. Sz.P. w R-cy

Uchwała Nr XXVII-194-05 nadania im. Sz.P. w K-nie

Uchwała Nr XXVII-195-05 społ. dyr. szkół

Uchwała Nr XXVII-196-05 regulamin udzielania pom. mat. uczniom.doc

uchwała XXVII-197-05 usługi opiekuńcze

uchwała XXVII-198-05 zwrot z pom. społ

UCHWAŁA NR XXVII-200-05 R-ca lokal nr 1

UCHWAŁA NR XXVII-201-05 R-ca lokal nr 2

Uchwała Nr XXVII-202-05 Rad. lokal nr 3

Uchwała XXVII-203-05 R-ca lokal nr 4

UCHWAŁA NR XXVII-204-05-Bługowo-lokal

UCHWAŁA NR XXVII-205-05-Bługowo-lokal

Uchwała XXVII-206-05 Stawnica plan

Uchwała XXVII-207-05 Górzna plan.doc

Uchwała XXVII-208-05 Kleszczyna plan

Uchwała XXVII-209-05 Nowiny plan

Uchwała XXVII-210-05 Bługowo plan

Uchwała XXVII-211-05 Radawnica plan

Uchwała XXVII-212-05 Nowy Dwór plan

Uchwała XXVII-213-05 Blękwit plan

Uchwała XXVII-214-05 Nowa Święta plan

Uchwała XXVII-215-05 Krzywa Wieś plan

Uchwała XXVII-216-05 Buntowo plan

Uchwała XXVII-217-05 Kamień plan

Uchwała XXVII-218-05 Sławianowo plan

Uchwała XXVII-219-05 Święta plan

Uchwała XXVII-220-05 Pieczynek plan

Uchwała XXVII-221-05 Zalesie plan

Uchwała Nr XXVII-222-05 Skic plan

Uchwała Nr XXVII-223-05 Franciszkowo plan

UCHWAŁA NR XXVII-224-05 wystapienie ze ZGK

31.03.2005
                                SESJA XXVIII

UCHWAŁA Nr XXVIII-225-05 w spr. taryf

UCHWAŁA Nr XXVIII-226-05 dopł. do ścieków

UCHWAŁA Nr XXVIII - 227-GOPS

UCHWAŁA Nr XXVIII - 228-GOPS

UCHWAŁA Nr XXVIII-229-05 konsultacje

UCHWAŁA Nr XXVIII-230-05 zm. budż.

28.04.2005
                                SESJA XXIX

UCHWAŁA Nr XXIX- 231-05 absolutorium

UCHWAŁA Nr XXIX-232-05 zm. do b.g.

Uchwała XXIX-233-05 Plan Rozwoju Sławianowo

UCHWAŁA Nr XXIX-234-05 opinia o zmianie granic

25.05.2005
                      SESJA XXX

UCHWAŁA Nr XXX-235-05 zm.b.g

UCHWAŁA Nr XXX-236-05 dz.Dzierzążenko

UCHWAŁA Nr XXX-237-05 dz.Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr XXX-238-05 dz.Krzywa Wieś

UCHWAŁA Nr XXX-239-05 dz.Bługowo

UCHWAŁA Nr XXX-239-05 dz.Bługowo

UCHWAŁA Nr XXX-240-05 dz.R-ca

UCHWAŁA Nr XXX-241-05 dz. Nowa Święta

UCHWAŁA Nr XXX-242-05 drogi Nowa Święta

UCHWAŁA Nr XXX-243-05 ROLTEX

UCHWAŁA Nr XXX-244-05 ROLTEX

30.06.2005
                                 SESJA XXXI

U c h w a ł a Nr XXXI-245-05 zm.b.g

Uchwała Nr XXXI-246-05 bank

UCHWAŁA NR XXXI-247-05 R-ca lokal

UCHWAŁA NR XXXI-248-05 Stawnica Bańczyżak

UCHWAŁA NR XXXI-249-05 służebność ENEA Dzierz.

Uchwała NR XXXI-250-05 Rezrwat Uroczysko Jary

25.08.20058
                                SESJA XXXII

UCHWAŁA XXXII-251 zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XXXII-252- kredyt droga Skic-Rudna

UCHWAŁA Nr XXXII-253 pożyczka WFOŚiGW Kaczochy

UCHWAŁA NR XXXII-254 dotacje zab.

UCHWAŁA NR XXXII-255 dot.przedszk.

Uchwała XXXII-256 powołanie kom egzaminacyjnej

UCHWAŁA Nr XXXII-257 zm.styp.

UCHWAŁA Nr XXXII-258 Rudna dz.21

UCHWAŁA Nr XXXII-259 Rudna dz. 95

UCHWAŁA Nr XXXII-260 Blękwit dz.224-1

UCHWAŁA Nr XXXII-261 StareDzierzążno dz.200

UCHWAŁA Nr XXXII-262 Stare Dzierzążno dz.202

UCHWAŁA Nr XXXII-263-Stare Dzierzążno dz.224

UCHWAŁA Nr XXXII-264 Stare Dzierzążno dz. 229

UCHWAŁA Nr XXXII-265 -Stare Dzierzążno dz. 270

UCHWAŁA NR XXXII-266 zamiana z L.P

Uchwała XXXII-267 zm.pl.Nowa Swięta

Uchwała Nr XXXII-268 zm. pl. Dzierzążenko dz. 73-1

Uchwała Nr XXXII-269 zm. pl. Międzybłocie

Uchwała XXXII-270 zm pl. Święta

UchwałNr XXXII-271 zm.pl.Blekwit

Uchwała Nr XXXII-272 zm. pl. Nowy Dwór-Dzierzążenko-Wielatowo

22.09.2005
                                 SESJA XXXIII

UCHWAŁA Nr XXXIII-273 zm. do budżetu

Uchwała XXXIII-274-05

Uchwała XXXIII-275-05

Uchwała XXXIII -276-05

Uchwała XXXIII-277-05

Uchwała XXXIII-278-05

Uchwała XXXIII-279-05

Uchwała XXXIII-280-05

27.10.2005
                                 SESJA XXXIV

UCHWAŁA Nr XXXIV-281-05 zm. do budżetu

Uchwała Nr XXXIV-282 dot.kościół Kamień

UCHWAŁA Nr XXXIV-283 zm.inkasentów

Uchwała Nr XXXIV-284 zmiana zastępcy dyrektora

UCHWAŁA Nr XXXIV-285 sprzedaż Świeta

UCHWAŁA Nr XXXIV-286 zamiana z SKR

Uchwała NrXXXIV-287 zm.planu Nowiny(90ha)

24.11.2005
                                     SESJA XXXV

UCHWAŁA Nr XXXV-288-05 zm. do b.g.

UCHWAŁA Nr XXXV-289 zm. Statutu

UCHWAŁA Nr XXXV-290 w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadn.

UCHWAŁA Nr XXXV-291 dot. wartości jednego punktu

UCHWAŁA Nr XXXV-292 utrzymanie czystości

UCHWAŁA Nr XXXV-293 Mechanizm Norweski - dofinsnowanie

29.12.2005
                                  SESJA XXXVI

UCHWAŁA Nr XXXVI-294-05 zm. do b.g.

Uchwała Nr XXXVI-295-05 Gminny Program Profilaktyki na 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXVI-296-05 w sprawie stawek od śr.transp.

Uchwała Nr XXXVI-297-05 w sprawie budżetu Gminy Złotów na rok 2006

Uchwała Nr XXXVI-298-05 zasady używania herbu Gminy

Uchwałą Nr XXXVI-299-05 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

Uchwała Nr XXXVI-300-05 projekt regulamin wynagradzania nauczycieli-propozycje

Uchwała Nr XXXVI-300-05 projekt regulamin wynagradzania nauczycieli-propozycje

                    

materiały przygotowało biuro obsługi rady

insp. Zofia Kozdra


 

Dokumenty do pobrania: