Statut

1. Uchwała nr V/28/03 Rady Gminy Złotów z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Złotów

   1.1 Statut

2. I zmianna statutu uchwała z 24.11.2005 r.

3. II zmianna statutu uchwała z 26.02.2009 r.

4. III zmianna statutu uchwała z 24.05.2012 r.

5. IV zmianna statutu uchwała z 28.09.2017 r.

6. V zmianna statutu uchwała z 27.09.2018 r.