Podatki i opłaty

Wszystkie sprawy dotyczące wymiaru podatku, terminów płatnośći, odroczeń, umorzeń oraz inne można uzyskać telefonicznie:

 67 263 53 05 do 06 oraz 67 263 25 37 wew.  115

 


Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2024 rok: 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwała Nr LXII.603.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

PODATEK ROLNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 1450)

2)     Uchwała Nr LXIV.619.2023 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 

 1. Stawki podatku rolnego

1)     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 80 zł = 200 zł),

2)     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 80 zł = 400 zł).

PODATEK LEŚNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.  – cena drewna wynosi – 327,43 zł za 1m3

 1. Stawki podatku leśnego:

1)     Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 327,43 zł = 72,0346 zł),

2)     Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (72,0346 zł x 50% = 36,0173 zł).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie uchwały Nr XLIX.480.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Obowiązujące w 2024 roku wzory druków deklaracji i informacji zostały określone:

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126)

I są dostępne w zakładce „druki do pobrania”  lub na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

opublikowano 2023-12-21


Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2023 rok:

 Podatek od nieruchomości

 Stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwała Nr XLIX.479.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

Podatek rolny

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023  - 74,05 zł za 1dt

 Stawki podatku rolnego

1)     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 74,05 zł = 185,125 zł),

2)     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 74,05 zł = 370,25 zł).

Podatek leśny

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.  – cena drewna wynosi – 323,18 zł za 1 m3.

 Stawki podatku leśnego:

1)     Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 323,18 zł = 71,0996 zł),

2)     Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (71,0996 zł x 50% = 35,5498 zł).

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie Uchwały Nr XLIX.480.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 29.09.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Obowiązujące w 2023 roku wzory druków deklaracji i informacji zostały określone:

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126)

I są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

opublikowano 2023-01-02


Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2022 rok:

(WZORY DRUKÓW)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwała Nr XXXVI.275.2021 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

PODATEK ROLNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022  - 61,48 zł za 1dt

 1. Stawki podatku rolnego

1)     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 61,48 zł = 153,70 zł),

2)     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 61,48 zł = 307,40 zł).

PODATEK LEŚNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.  – cena drewna wynosi – 212,26 zł za 1m3.

 Stawki podatku leśnego:

1)     Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 212,26 zł = 46,6972 zł),

2)     Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (46,6972 zł x 50% = 23,3486 zł).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie uchwały Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 Obowiązujące w 2022 roku wzory druków deklaracji i informacji zostały określone:

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126)

I są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

OPUBLIKOWANO 04-01-2022R.


Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2021 rok:

 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwała Nr XXV.197.2020 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

   

PODATEK ROLNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333)

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021  - 58,55 zł za 1dt (M.P. z 2020 r. poz. 982).

 

 1. Stawki podatku rolnego

1)     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 58,55 zł = 146,375 zł),

2)     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 58,55 zł = 292,75 zł).

PODATEK LEŚNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P z 2020 r. poz. 983) – cena drewna wynosi – 196,84 zł za 1m3.

 

 1. Stawki podatku leśnego:

1)     Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 196,84 zł = 43,3048 zł),

2)     Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (43,3048 zł x 50% = 21,6524 zł).

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie uchwały Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Obowiązujące w 2021 roku wzory druków deklaracji i informacji zostały określone:

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126)

I są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 


Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2020 rok:

UCHWAŁA Nr XIII.97.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości obowiązują na podstawie Uchwała Nr XIII.97.2019 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

 

PODATEK ROLNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1256, 1309)

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020  - 58,46 zł za 1dt (M.P. z 2019 r. poz. 1017).

 

 1. Stawki podatku rolnego

1)     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 58,46 zł = 146,15 zł),

2)     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 58,46 zł = 292,30 zł).

 

PODATEK LEŚNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888),

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P z 2019 r. poz. 1018) – cena drewna wynosi – 194,24 zł za 1m3.

 

 1. Stawki podatku leśnego:

1)     Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 194,24 zł = 42,7328 zł),

2)     Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (42,2356 zł x 50% = 21,3664 zł).

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie uchwały Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Obowiązujące w 2020 roku wzory druków deklaracji i informacji zostały określone:

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. poz. 1105)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. poz. 1126)

 

 


Stawki podatków i opłat obowiązujące w roku 2019

UCHWAŁA Nr XLVI.470.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Stawki podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2019 rok:
PODATEK ROLNY
1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.)
2) Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 - 54,36 zł za 1dt (M.P. z 2018 r. poz. 1004).

2. Stawki podatku rolnego
1) od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta (2,5 dt x 54,36 zł = 135,90 zł),
2) od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 54,36 zł = 271,80 zł).

PODATEK LEŚNY
1. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),
2) Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P z 2018 r. poz. 1005) – cena drewna wynosi – 191,98 zł za 1m3.

2. Stawki podatku leśnego:
1) Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 191,98 zł = 42,2356 zł),
2) Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (42,2356 zł x 50% = 21,1178 zł).
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie uchwały Nr XLVI.471.2018 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Obowiązujące w 2019 roku wzory druków deklaracji i informacji
Osoby prawne składają deklaracje:
- na podatek od nieruchomości – załączniki 4,7,10 do uchwały Nr XXXVI.381.2017
- na podatek rolny – załączniki nr 5,8,11 do uchwały Nr XXXVI.381.2017
- na podatek leśny – załączniki 6,9,12 do uchwały Nr XXXVI.381.2017
Osoby fizyczne składają informacje:
- w sprawie podatku od nieruchomości – 1,7,10 do uchwały Nr XXXVI.381.2017
- w sprawie podatku rolnego – załączniki 2,8,11 do uchwały Nr XXXVI.381.2017
- w sprawie podatku leśnego – 3,9,12 do uchwały Nr XXXVI.381.2017

 

 

Stawki podatków i opłat obowiązujące w roku 2018

 

UCHWAŁA Nr XXXV.364.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr XXXVI.381.2017 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Załączniki do Uchwały Nr XXXVI.381.2017 informacja w spr. podatku od nieruchomości:

 

 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

 

Stawki podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych na 2018 rok:

PODATEK ROLNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892)

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018  - 52,49 zł za 1dt (M.P. z 2017 r. poz. 958).

 

      2. Stawki podatku rolnego

1)     od użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne od 1 ha przeliczeniowego równowartość pieniężną 2,5 dt żyta   (2,5 dt x 52,49 zł = 131,225 zł),

2)     od użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego (5 dt x 52,49 zł = 262,45 zł).

PODATEK LEŚNY

 1. Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),

2)     Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P z 2017 r. poz. 963) – cena drewna wynosi – 197,06 zł za 1m3.

 

     2. Stawki podatku leśnego:

1)     Od 1 ha fizycznego lasu równowartość 0,220 m3 drewna (0,220m3 x 197,06 zł = 43,3532 zł),

2)     Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50% (43,3532 zł x 50% = 21,6766 zł).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązują na podstawie uchwały Nr XXIII.238.2016 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości

oraz

uchwały Nr XXIII.239.2016 RADY GMNINY ZŁOTÓW z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.