PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych(Dz.U. z 2023r. poz. 1400 ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2024 obliczona wg planu wydatków na  2024-01-01 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 14 022,33 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO  na dzień 30 września 2023r. wynosi:

 - 280,00 – w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów,  w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-  7  – dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

opublikowano 2024-01-24


Podstawowa Kwota Dotacji – Aktualizacja II

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 2082 ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:

1) podstawowa kwota dotacji na rok 2023 zaktualizowana wg planu wydatków na 2023-09-30 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 11 206,30 zł

1) statystyczna liczba dzieci wg SIO stanowi sumę 2/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2022r. oraz sumę 1/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2023r. i wynosi:

- 283 – w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- 6 – dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

opublikowano 2023-11-21


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 roku poz. 2082 ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:
1) podstawowa kwota dotacji na rok 2023 zaktualizowana wg planu wydatków na 2023-03-31 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 11 192,80 zł
2) statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2022 r. wynosi:

- 284 – w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- 6 – dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

opublikowano 2023-05-26


1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2023obliczona wg planu wydatków na 2023-01-01 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 11 309,06 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO  na dzień 30 września 2022r. wynosi:

- 285 – w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów,   w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-  6  – dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

opublikowano 2023-01-24


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1930) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2022 zaktualizowana wg planu wydatków na dzień 2022-09-30 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 10 727,72 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO stanowi sumę 2/3 liczby dzieci na dzień  30 września 2021r. oraz sumę 1/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2022r.  i wynosi:

3)       - 281,00 – w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

          -  4,66 – dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

opublikowano 2022-11-21


1)      wysokość podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, obowiązująca od l lipca 2022r.,o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
zaktualizowana w oparciu art. 44 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt l lit. a wymienionej ustawy wynosi – 10 742,97 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO  na dzień 30 września 2021r. wynosi:

 - 278 – w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów,  w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-  4  – dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów,                   w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2022-07-20


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1930 ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2022 zaktualizowana wg planu wydatków na 2022-03-31 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 10 543,52 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO  na dzień 30 września 2021r. wynosi: 

- 278 – w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów,  w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 -  4  – dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

opublikowano 2022-05-17


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1930) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2022 zaktualizowana wg planu wydatków na 2022-01-01 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 10 535,31 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO  na dzień 30 września 2021r. wynosi:

- 278 – w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-  4  – dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

opublikowano 2022-01-24


 Aktualizacja Podstawowej Kwoty Dotacji

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1930) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2021 zaktualizowana wg planu wydatków na 2021-09-30 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 11 119,37 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO stanowi sumę 2/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2020r. oraz sumę 1/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2021r.   i wynosi:

3)       - 273,3333 – w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów,   w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

          -  2,0000 – dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

oipublikowano 2021-11-15


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2021 zaktualizowana wg planu wydatków na 2021-01-01 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 11 280, 82 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2020 r. wynosi:

  • 271- w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

11- dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2021-01-28 


 

Aktualizacja II
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:
1) podstawowa kwota dotacji na rok 2020 zaktualizowana wg planu wydatków na 2020-09-30 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 9214,38 zł
2) statystyczna liczba dzieci wg SIO stanowi sumę 2/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2019 r. oraz sumę 1/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2020 r. i wynosi:
• 268,3333- w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• 003,0000- dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2020-11-19 


 

Aktualizacja I
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:
1) podstawowa kwota dotacji na rok 2020 zaktualizowana wg planów wydatków na dzień 31.05.2020r. dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 9139,68 zł
2) statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2019 r. wynosi:
• 268 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• 003 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2020-07-16 


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:

1) podstawowa kwota dotacji na rok 2020 zaktualizowana wg planów wydatków na dzień 01.01.2020r. dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 7471,31 zł
2) statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2019 r. wynosi:
• 268 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• 003 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2020-01-23


Aktualizacja II

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:
1) podstawowa kwota dotacji na rok 2019 zaktualizowana wg planu wydatków na 2019-09-30 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 7712,06 zł
2) statystyczna liczba dzieci wg SIO stanowi sumę 2/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2018r. oraz sumę 1/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2019r. i wynosi:
• 282 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów,w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• 02,3333 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny 

opublikowano 2019-10-30 


Aktualizacja I

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zmianami) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2019 zaktualizowana wg planu wydatków na 2019-03-31 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 7378,50 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO  na dzień 30 września 2018 r. na dzień 30 września 2018 r. i wynosi:

  • 289 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 2 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2019-04-29 


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203ze zm.) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2019 zaktualizowana wg planu wydatków na 2019-01-01 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 7356,38 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO  na dzień 30 września 2018 r. na dzień 30 września 2018 r. i wynosi:

  • 289 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 2 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

opublikowano 2019-01-31


Aktualizacja II

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2018 zaktualizowana wg planu wydatków na 2018-09-30 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 6628,26 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO stanowi sumę 2/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2017 r. oraz sumę 1/3 liczby dzieci na dzień 30 września 2018 r. i wynosi:

  • 295,6667 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 2,6667 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

 


 Aktualizacja I

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2018 zaktualizowana wg planu wydatków na 2018-03-31 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 6579,15 zł

2)      statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2017 r. wynosi:

  • 299 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 003 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:

1) podstawowa kwota dotacji na rok 2018 na dzień 01.01.2018 r.  dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 6579,15 zł

2) statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 wrzesnia 2017 r. wynosi:

    a) 299 - w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

    b) 3 - dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

opublikowano 2018-04-27


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Złotów ogłasza:

1) podstawowa kwota dotacji na rok 2018 na dzień 01.01.2018 r.  dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 6576,45 zł

2) statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 wrzesnia 2017 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi : 299

opublikowano 2018-01-23


Aktualizacja II

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 2 Gmina Złotów ogłasza:

1) podstawowa kwota dotacji na rok 2017 zaktualizowana wg planu wydatków na 2017-09-30 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 5981,14 zł

2) statystyczna liczba dzieci wg SIO w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi : 299

opublikowano 2017-11-02


Aktualizacja I

Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 2 Gmina Złotów ogłasza:

1)      podstawowa kwota dotacji na rok 2017 zaktualizowana wg planu wydatków na 2017-02-28 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 5875,02 zł

statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi : 299

 

opublikowano 2017-05-19


Na podstawie art. 89d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w związku z art. 78b ust. 2 Gmina Złotów ogłasza:

1)  podstawowa kwota dotacji na rok 2017 na dzień 01.01.2017 r. dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 5227,70 zł

2) statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2016 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Złotów, w których zorganizowano oddział przedszkolny, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi : 299