DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZARZĄDZENIE Nr 179.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych