INFORMACJA dla rolników w sprawie gradu

Złotów, dnia 1.08.2017 r.

 

I N F O R M A C J A

 

     W związku z napływającymi od rolników zgłoszeniami z niektórych sołectw Gminy Złotów o powstałych szkodach w uprawach rolnych spowodowanych opadami gradu w dniu 30.07.2017 r. Urząd Gminy Złotów uprzejmie prosi o składanie przez poszkodowanych w biurze nr 15 wniosków szkodowych.

      Wnioski szkodowe należy składać na obowiązujących drukach dostępnych na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w zakładce: Straty w Rolnictwie.                        .      

      Z uwagi, że aktualnie trwa okres zbioru zbóż i rzepaku w celu sprawnego działania Komisji prosimy o pilne składanie wniosków i ujmowanie we wnioskach upraw uszkodzonych przez grad.

      Gmina Złotów zgłosiła do Wojewody Wielkopolskiego o wystąpieniu opadów gradu na części terytorium. Ewentualny zakres pomocy w celu pokrycia strat z budżetu Państwa nie jest w ogóle znany.