Konsultacje społeczne w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z pro

Link do treści ogłoszenia -> Konsultacje społeczne w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.