Obwieszczenie w ramach postępowania o wydanie decyzji budowa farmy wiatrowej Kamień o mocy do 40 MW

Złotów, dnia 2014-12-17

OŚ.6220.5.2014

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

Wójt Gminy Złotów na podstawie art. 7, art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie farmy wiatrowej Kamień o mocy do 40 MW” informuje, że dnia 16.12.2014r. wpłynęło pismo Inwestora z prośbą o sprostowanie oczywistej omyłki w dokumentacji dotyczącej realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia tj. terenu lokalizacji turbiny wiatrowej w obrębie miejscowości Górzna w miejsce dz. nr ewid. 572/1 winno być 573/1.


W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

                                                                                                     WÓJT
                                                                                                      /…/
                                                                                               inż. Piotr Lach

 

 


Wywieszono w dniach 22.12.2014r. – 05.01.2015r. w:
1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
2. Miejscowości Radawnica – tablica ogłoszeń,
3. Miejscowości Kamień - tablica ogłoszeń,
4. Miejscowości Górzna - tablica ogłoszeń,
5. www.bip.gminazlotow.pl  – zakładka prowadzone postępowania.