Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczenie obwodów do kategorii. Wyłożenie do wglądu projektu.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W SPRAWIE PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA OBWODY ŁOWIECKIE I ZALICZENIE OBWODÓW DO KATEGORII. WYŁOŻENIE DO WGLĄDU PROJEKTU.