1

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju terenów edukacyjnych w Gminie Złotów

opublikowano 2023-01-10