ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI

ZARZĄDZENIE Nr 147.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Gminy Złotów w prawie własności nieruchomości, położonej w Dzierzążenku, na rzecz pozostałych współwłaścicieli, stanowiącym zniesienie współwłasności

ZARZĄDZENIE Nr 148.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 149.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 150.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 151.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/22 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-11-10

sprzedaż RADAWNICA 585.23 2022.10.18 PROTOKÓŁ

opublikowano 2022-10-25

sprzedaż 2022.10.12 PN 1 NOWA ŚWIĘTA 359.16 PROTOKÓŁ

opublikowano 2022-10-21

ZARZĄDZENIE Nr 130.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/23 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-09-12

sprzedaż NOWA ŚWIĘTA 359.15 2022.08.31 PROTOKÓŁ

sprzedaż STAWNICA 193.2 2022.08.31 PROTOKÓŁ

ZARZĄDZENIE Nr 128.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 września 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia, w obrębie Nowy Dwór

ZARZĄDZENIE Nr 129.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 06 września 2022 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/16 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-09-09

ZARZĄDZENIE Nr 108.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/15 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 109.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Radawnica

ZARZĄDZENIE Nr 110.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 193/2 obręb Stawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

 

opublikowano 2022-07-21

ZARZĄDZENIE Nr 97.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia, w obrębie Skic

opublikowano 2022-06-22

ZARZĄDZENIE Nr 94.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia, w obrębie Stawnica

opublikowano 2022-06-15

Sprzedaż NOWA ŚWIĘTA 359.14 2022.05.30 PROTOKÓŁ

opublikowano 2022-06-07

ZARZĄDZENIE Nr 77.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Nowa Święta

opublikowano 2022-05-30

ZARZĄDZENIE Nr 70.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Radawnica

opublikowano 2022-05-13

Protokół przeprowadzonego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Złotów

opublikowano 2022-04-26

ZARZĄDZENIE Nr 65.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Gminy Złotów w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pieczynie, na rzecz pozostałych współwłaścicieli, stanowiącym zniesienie współwłasności

opublikowano 2022-04-26

ZARZĄDZENIE Nr 64.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/14 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-04-21

1. Sprzedaż RADAWNICA 585.19 2022.04.11 - PROTOKÓŁ

2. Sprzedaż RADAWNICA 585.24 2022.04.11 - PROTOKÓŁ

3. Sprzedaż RADAWNICA 585.25 2022.04.11 - PROTOKÓŁ

opublikowano 2022-04-20

ZARZĄDZENIE Nr 24.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/19 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 25.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/25 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 26.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 09 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/24 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-03-10 

przetarg 2022.03.03 sprzedaż ZALESIE 57 2022.03.03 PROTOKÓŁ

opublikowano 2022-03-08

ZARZĄDZENIE Nr 7.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 101/2 obręb Stawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 8.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Nowa Święta

ZARZĄDZENIE Nr 9.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Nowa Święta

ZARZĄDZENIE Nr 10.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia w obrębie Radawnica

opublikowano 2022-01-17

ZARZĄDZENIE Nr 12.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 57 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-01-22

ZARZĄDZENIE Nr 20.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 359/17 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2022-02-17

Protokół ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 101/2 obręb Stawnica

opublikowano 2022-03-01