DZIERŻAWA, NAJEM GRUNTÓW

ZARZĄDZENIE Nr 11.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej w miejscowości Pieczynek dz. nr 6/4 obręb Zalesie gmina Złotów z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej i powołania komisji przetargowe

opublikowano 2022-01-17

 PROTOKÓŁ z przetargu 2022.03.03 PIECZYNEK 6.4 2022.03.03