Zbywanie nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 42.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 118/6 obręb Nowa Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-09

ZARZĄDZENIE Nr 41.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 585/11, 586/24 obręb Radawnica gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-08

ZARZĄDZENIE Nr 40.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów w obrębie Nowa Święta przeznaczonych do zbycia

opublikwano 2021-04-02

ZARZĄDZENIE Nr 36.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 391/2 obręb Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 39.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 113 obręb Kamień gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-01

ZARZĄDZENIE Nr 30.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 26.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 25.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 30-03-2021


Informacja Wójta Gminy Złotów z 24.03 odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości - Święta 391/2

opublikowano 25-03-2021

ZARZĄDZENIE Nr 24.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 391/2 obręb Święta gmina Złotów i powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 20.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 16.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

ZARZĄDZENIE Nr 13.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do zbycia

opublikowano 30-03-2021