Dzierżawa, najem gruntów

ZARZĄDZENIE Nr 38.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej dz. nr 403 obręb Radawnica i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 37.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych dz. nr 357/2, 360/2 obręb Sławianowo i powołania komisji przetargowej

opublikowano 2021-04-01

ZARZĄDZENIE Nr 27.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 30-03-2021


Informacja Wójta Gminy Złotów z 24.03 odwołanie przetargu na dzierżawę gruntu - m. Kaczochy 357/2, 360/2

opublikowano 24-03-2021

ZARZĄDZENIE Nr 23.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 01 marca 2021 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych i powołania komisji przetargowej 


 

ZARZĄDZENIE Nr 14.2021 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Złotów przeznaczonych do dzierżawy

opublikowano 30-03-2021