ZARZĄDZENIE Nr 83.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych i powołania komisji przetargowe

ZARZĄDZENIE Nr 83.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 04 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych i powołania komisji przetargowej