Przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Złotów prawa własności nieruchomości położonej w Kamieniu oznaczonej numerem działki 113

ZARZĄDZENIE Nr 90.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 113 obręb Kamień gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

OŚWIADCZENIE osoby fizycznej przystępującej do przetargu na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotów