Przetarg ustny nieograniczony na zbycie należącego do Gminy Złotów prawa własności nieruchomości położonej w Górznej oznaczonej numerem działki 255/2

ZARZĄDZENIE Nr 88.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 255/2 obręb Górzna gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

OŚWIADCZENIE osoby fizycznej przystępującej do przetargu na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotów