Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Pieczynek dz. nr 7/23 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 115.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Pieczynek dz. nr 7/23 obręb Zalesie gmina Złotów i powołania komisji przetargowej